Oplossing voor leerlingoverschot Goutum: kinderopvang en basisschool gaan ruimten delen

De Wiardaskoalle in Goutum

De Wiardaskoalle in Goutum

De gemeente Leeuwarden heeft een oplossing aangedragen voor het ruimteprobleem bij de Wiardaskoalle in Goutum. Dit is in samenspraak met schoolbestuur Proloog en Sinne kinderopvang gedaan.
Lees meer over
Leeuwarden

De school is berekend op 225 leerlingen, maar heeft er al enige tijd 275. Bovendien is er op dit moment een leerlingenstop.