Onzekerheid rond WMO-zorg: 'We zien dat onrust onder cliënten toeneemt en dat psychische klachten verergeren'

De onzekerheid rond de WMO-zorg in Leeuwarden leidt tot verergering van psychische klachten van cliënten en meer problemen in het dagelijks leven. Dat zegt Douwe Weening van zorgaanbieder MindUp.

FOTO

FOTO ANP

,,Onze cliënten weten niet waar ze vanaf 1 januari terecht kunnen voor dagbesteding. Ze weten niet wie hun begeleider wordt. En ze weten niet welke zorgaanbieder hun gaat begeleiden. We zien dat de onrust onder hen toeneemt. En dat psychische klachten verergeren of toenemen.”

Weening is directeur van Mind-Up, een instelling die mensen met psychische problemen hulp biedt. Zo’n tweehonderd cliënten van MindUp krijgen hun hulp gefinancierd via de WMO – de Wet maatschappelijke ondersteuning. Na 1 januari wordt de dagbesteding en thuisondersteuning van de WMO in Leeuwarden uitgevoerd door Windkracht 058 – een samenwerkingsverband van drie zorgaanbieders.

‘De tijd dringt’

Om alle hulp te kunnen bieden, zou Windkracht 058 eind oktober 25 andere zorgaanbieders gecontracteerd hebben. Dat is niet gelukt, de teller staat nu op twee gecontracteerde partijen, de rest moet de komende weken volgen.

,,Ik ben blij dat Windkracht 058 en de wethouder in de Leeuwarder Courant zeiden dat ze erop vertrouwen dat dat lukt, maar wij maken ons ernstige zorgen”, aldus Weening. ,,De tijd dringt, de cliënten zitten al lange tijd in onzekerheid.”

,,Voor alle mensen die bij ons hulp en ondersteuning krijgen, is de verandering per 1 januari een ‘life-event’. We hebben cliënten die al jaren dezelfde begeleider hebben, al jaren bij onze dagbesteding komen. Dit is een kwetsbare groep, voor wie de verandering grote impact heeft.”

‘Warme overdracht’

Toen Windkracht 058 de WMO- zorg in maart toebedeeld kreeg, zijn er afspraken gemaakt over een ‘warme overdracht’ naar de nieuwe zorgaanbieders. Iedereen die gebruik maakt van de WMO kreeg een perspectiefgesprek op basis waarvan de toekomstige zorg bepaald werd.

,,In de zomer kregen cliënten al wel te horen welke soort hulp ze zouden krijgen. Dan stond er in een brief bijvoorbeeld dat ze recht hadden op ‘praktische thuisondersteuning basisondersteuning WMO, 1 stuks’. Dat zijn teksten die wij al amper begrijpen, laat staan onze cliënten.”

‘Cliënten niet in de kou laten staan’

Niet alleen bij zorgaanbieders neemt de ongerustheid toe nu de datum van 1 januari – en daarmee de overdracht van de WMO-zorg aan Windkracht 058 – dichterbij komt. Ook de politiek roert zich. De ChristenUnie en de VVD hebben vragen gesteld aan het college.

Daarnaast willen zij dat de gemeenten voorbereidingen treft voor het geval Windkracht 058 niet de benodigde zorgaanbieders weet te contracteren. De PvdA sluit zich daar bij aan, het CDA wil dat Windkracht 058 binnen een week met resultaten komt. De Adviesraad Sociaal Domein – dat toezicht houdt – is ongerust. ,,Er komen veel signalen binnen dat het niet goed gaat”, aldus Joop Abma.

,,Officieel hebben wij na 1 januari geen taak meer binnen de WMO. Maar als het misgaat, zullen wij onze cliënten niet in de kou laten staan”, aldus Weening van MindUp.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden