Ontwikkeling opvang asielzoekers bij Vliegbasis Leeuwarden gaat door

Projectontwikkelaar Zwanenburg en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gaan door met de plannen voor een asielzoekersopvang bij de Vliegbasis Leeuwarden.

De plek in Leeuwarden waar de opvang moet komen

De plek in Leeuwarden waar de opvang moet komen Foto: Niels Westra

Lees meer over
Leeuwarden

Een klein jaar geleden maakte de gemeente bekend mee te willen werken aan een azc - tegenwoordig Regionale Opvanglocatie genoemd - bij de vliegbasis, op het terrein van het voormalige tuincentrum Tuin!