Omstreden wijk De Hem is echt nodig, volgens Leeuwarden

Coronacrisis of niet: Leeuwarden gaat door met ontwikkeling van de omstreden wijk De Hem bij Goutum. ,,De vraag naar woningen is nog altijd urgent.’’

Inspiratiekaart voor de nieuwe wijk De Hem.

Inspiratiekaart voor de nieuwe wijk De Hem. ILLUSTRATIE GEMEENTE LEEUWARDEN

Vijftig mensen deden donderdag mee aan een digitale bijeenkomst rond de nieuwe wijk, die moet komen tussen de Wergeasterdyk en de Wurdumer Feart. Wethouder Hein de Haan en ambtenaren praatten geïnteresseerden bij: ,,Het wordt het laatste buurtschap van De Zuidlanden.’’

Over De Hem was de laatste tijd veel discussie. Beheerders van het vogelgebied bij de Hounsdyk zien er een bedreiging in voor hun weidevogels. Deze week deden verschillende omwonenden een oproep aan de gemeente om de wijk helemaal niet te bouwen.

Die vraag rees ook in de bijeenkomst: ,,Moeten we deze wijk nog wel bouwen?’’ Sommigen refereerden aan de corona, die de huizenmarkt kan beïnvloeden. Anderen wezen op wijken als Middelsee: waarom niet eerst daar bouwen?

,,We hebben die woningen echt nodig’’, zei wethouder De Haan. ,,We moeten in Leeuwarden de komenden tien jaar nog zo’n 5000 woningen toevoegen’’, legde ambtenaar Hans Vierstra uit. ,,De druk op de woningmarkt ebt niet zomaar weg.’’ Het aanbod is beperkt en ,,de vraag zal mogelijk zelfs toenemen.’’

De gemeenteraad heeft dit jaar nog eens bevestigd dat de bouw doorgaat, zei projectmanager Kees Koppenaal van De Zuidlanden. ,,Als de wijk er dan toch komt, is aan ons de taak om dat zo goed mogelijk te organiseren.’’

Op afstand van de vogelpolder

Kan De Hem op afstand van de vogelpolder blijven? Ambtenaren lijken daar wel voor te voelen. Maar ook aan de westzijde bij de Wergeasterdyk vragen mensen om afstand te houden, weet Koppenaal. ,,Je komt dus in het midden uit.’’ Hoe ver het wijkje straks uitdijt naar de zijkanten, blijkt pas wanneer ambtenaren aan het tekenen slaan. Hun concept-stedenbouwkundig plan moet voor de zomer klaar zijn.

De Hem krijgt een centrum met vrij dichte bebouwing, zei stedenbouwkundig adviseur Bert Bandringa. In de zones daaromheen wordt de afstand tussen huizen steeds groter. Wie er komt wonen, kan maar het beste op de fiets stappen, want de auto-aanrijdroute is lang, via de Sudertrimdielsdyk richting Lidl.

Ouderenwoningen

De gemeente ziet ruimte voor ouderenwoningen in De Hem, bijvoorbeeld voor Goutumers. Ook sociale bouw is eventueel mogelijk, als corporaties belangstelling hebben. Volgens de voorlopige planning zou de huizenbouw in de winter van 2022-2023 kunnen beginnen, maar vertraging zit altijd in een klein hoekje bij juridische procedures.

De bijeenkomst maakte deel uit van een nieuwe planaanpak: eerst wordt geluisterd naar wensen van omwonenden, pas daarna begint het tekenen, aldus de gemeente.

Een klankbordgroep van omwonenden is hier kritisch over. Ze voelt zich genegeerd in haar advisering, bijvoorbeeld over de route van de hoofdweg. Zij is ook verbaasd over het aantal woningen (350-400 woningen). Eerder ging het om 100 huizen minder, benadrukt ze.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden