Noord-Friese CDA'ers: maak Leeuwarden eindstation op Lelylijn

Spoor Leeuwarden-Zwolle. Foto archief LC. Foto: LC/JAN DE VRIES

CDA-fracties in negen Friese gemeenten roepen het provinciebestuur op om Leeuwarden als officieel eindpunt van de toekomstige Lelylijn te bestempelen.
Lees meer over
Leeuwarden

In noordelijk Friesland wonen driehonderdduizend mensen die er belang bij hebben dat Leeuwarden zo goed mogelijk over spoor ontsloten wordt, benadrukken de CDA-politici in hun brief. Ze vragen de Provinciale en Gedeputeerde Staten dan ook om te strijden voor een directe overstapvrije verbinding tussen Leeuwarden en de Randstad.

In de lobby voor de nieuwe spoorlijn (Amsterdam-Lelystad-Emmeloord-Heerenveen-Drachten-Groningen) werd Leeuwarden in eerste instantie niet als eindstation aangeduid. Dit wekte in Leeuwarden de vrees dat een directe snelle verbinding Leeuwarden-Randstad uitblijft. Pas na een vertragende overstap in Heerenveen zouden zij op de Lelylijn kunnen stappen.

CDA-wethouder Friso Douwstra stuurde vorige week een brief naar het Provinsjehûs, waarin hij vroeg om Leeuwarden als een van de twee volwaardige eindstations (naast Groningen) te benoemen. CDA-fractievoorzitter Sytse Brouwer benaderde zijn zusterfracties in noordelijk en oostelijk Friesland om deze oproep te steunen.

,,In hiel soad plakken yn Noard-Fryslân binne ôfhinklik fan Ljouwert’’, zegt Brouwer. Een snellere lijn naar Leeuwarden-Randstad levert inwoners van Buitenpost en Harlingen immers ook een kortere reistijd op. Het onderwerp leeft dan ook in veel gemeenten, merkte hij.

De brief werd ondertekend door CDA-fracties in Harlingen, Waadhoeke, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel en Noard-East Fryslân. Ook in Heerenveen en Smallingerland steunt de partij de lobby voor Leeuwarden.

Nieuws

menu