Nieuwe gezichten in warme woonkamers. Hoe het Warme Kamer-project van het Leger des Heils en verschillende andere organisaties in een behoefte lijkt te voorzien

Het Warme Kamer-project van het Leger des Heils en verschillende andere organisaties lijkt in een behoefte te voorzien, al loopt het nog niet overal storm.

Jaap Liefting leest in een magazine in de Leeuwarder bibliotheek.

Jaap Liefting leest in een magazine in de Leeuwarder bibliotheek. Foto: Niels Westra

Lees meer over
Leeuwarden

Het project is in november van start gegaan en beoogt een behaaglijke ruimte te bieden aan mensen die thuis minder stoken om te besparen op de energierekening. Het Leger des Heils beschikt voor deze actie over ruim 100 buurthuiskamers waarvan de openingstijden verruimd zijn en waar bezoekers ook veelal een warme maaltijd kunnen nuttigen.

Nieuws

menu