Na 486 jaar een monument voor drama in de Himpensermar

De Himpensermar was vroegr berucht als executieplaats. FOTO LC/JAN LIGTHART

De gruwelijke terechtstelling van 35 vrouwen in de Himpensermar leidt bijna 500 jaar na dato toch nog tot de oprichting van een gedenkteken.
Lees meer over
Leeuwarden

Het voormalige meer tussen Leeuwarden en Wergea gold in de middeleeuwen als een beruchte strafplaats. In 1535 jaar namen opstandige ‘wederdopers’ het Oldeclooster in Bolsward in. Stadhouder George Schenck van Toutenburgh stuurde een legertje van soldaten, burgers en boeren naar het klooster en maakte korte metten met de opstandelingen. Bij de Himpensermar werden vervolgens ‘35 vrouwen en jonge dochters’ van bij de belegering betrokken wederdopers in zakken genaaid en verdronken.

Er zijn plannen om, in samenspraak met de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden een monumentje op te richten dat herinnert aan dit drama. Dat moet aan de zuidkant van de huidige Himpensermarpolder komen, zegt Jeannet Bijleveld, die namens Wetterskip Fryslân betrokken is bij de plannen. Langs een deel van de natuurpolder moet een wandelpad komen om het te bereiken.

Droogmakerij

De Himpensermar is in 1785 drooggelegd en is tegenwoordig eigendom van Staatsbosbeheer. De polder met de karakteristieke schaakbordkavels is onlangs door Leeuwarden tot gemeentelijk monument gekroond. ,,Minsken fleane út de hiele wrâld wei nei de Purmer en de Beemster, wylst wy hjir in folle gever foarbyld ha fan in drûchmakkerij...’’, zegt Bijleveld.’’

De partijen die betrokken zijn bij het gebied willen daarom graag meer aandacht geven aan de rijke geschiedenis en natuurwaarde van de opvallend diep gelegen polder. Die plannen stonden het laatste jaar stil door alle coronabeperkingen.

De laatste weken stond de polder voor het eerst weer onder water, om te testen of deze kan dienen als wateropvang in tijden van overlast. Het meeste water is ondertussen weggemalen door het elektrische gemaal dat is ingebouwd in de Hempenserpoldermolen uit 1836. De molen, die een tijdje stilstond vanwege herstelwerk, draait sinds vrijdag mee in de bemaling.

Bekijk ook | Zo maalt deze poldermolen uit 1836 de Himpensermar bij Wergea droog: 'Hij draait als een zonnetje'

Nieuws

menu