NHL Stenden in Leeuwarden zoekt 100 nieuwe docenten

NHL Stenden. GinoPress B.V.

NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden wil voor de start van het nieuwe studiejaar in september honderd nieuwe docenten hebben aangenomen. Donderdag start de hogeschool een grote wervingscampagne.

Volgens NHL Stenden zijn de docenten nodig voor een succesvolle heropening van de hogeschool na de coronatijd en om de kwaliteit van het onderwijs op de langere termijn te waarborgen.

De nieuwe werkplekken worden intern en extern beschikbaar gesteld, ook mensen van buiten het onderwijs kunnen solliciteren. Na een introductieprogramma kunnen zij op kosten van de hogeschool hun didactische bevoegdheid en indien nodig ook hun Master behalen. ‘Veel mensen die de wens hebben om docent te worden, zetten die wens niet om in daden omdat ze een onderwijsbevoegdheid nodig denken te hebben. Maar ook zonder deze bevoegdheid kun je starten als docent in het hbo’, aldus Alette Hospers, HRM-directeur van de hogeschool.

Lange duur

Volgens Hospers worden de docenten niet alleen tijdelijk ingezet om leerachterstanden door corona in te halen: ‘Wij werven voor langere duur. De extra capaciteit voor de begeleiding van studenten is hier onderdeel van’.

Volgens NHL worden er voor alle opleidingen extra docenten gezocht. De hogeschool gebruikt financiële middelen die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar worden gesteld om de docenten te kunnen bekostigen. NHL Stenden heeft ongeveer 20.000 studenten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Onderwijs