Minderjarige jongens uit jeugdinstellingen worden misbruikt: 'Soms denk ik dat de pedo's net zo'n achtergrond hebben als wij'

Minderjarige jongens uit jeugdinstellingen worden geronseld voor seksueel misbruik door volwassen mannen. Ze worden zelfs opgepikt rond instellingen als Woodbrookers.

-

- ILLUSTRATIE KASPER VAN DIJK

Lees meer over
Leeuwarden
Smallingerland

,,Er zijn enkele tientallen signalen vanuit meerdere partijen die erop wijzen dat minderjarige jongeren aan het wettelijk gezag worden onttrokken. Dat zij onder druk worden gezet tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en in opdracht strafbare feiten moeten plegen. Het gaat daarbij vooral om jongens. De jongeren worden afhankelijk gemaakt en misleid door het aanbieden van onder andere huisvesting, vervoer en drugs. Er zijn ook signalen van intimidatie, bedreigingen en chantage. Het gaat om kwetsbare jongeren die veelal bekend zijn bij organisaties voor jeugdhulp en op meerdere gebieden problemen ervaren. Ze worden gericht geronseld door (jong)volwassenen bij onder andere de Woodbrookers in Kortehemmen.” Dat zegt Maureen de Boer van het Veiligheidshuis in Leeuwarden. In het Veiligheidshuis werken gemeenten, politie, justitie en hulpverleners samen bij complexe veiligheidsproblemen.