Miljoenen voor scholenbouw in Leeuwarden en Lekkum

In Lekkum komt een geheel nieuw basisschoolgebouw. Ook het speciaal onderwijs in Leeuwarden krijgt snel nieuwe en betere huisvesting.

Lekkum,  Wassenberghschool.

Lekkum, Wassenberghschool. FOTO NIELS WESTRA

Dit blijkt uit de nieuwe schoolhuisvestingplanning die D66-wethouder Hilde Tjeerdema dinsdag heeft gepresenteerd. Tot 2025 is 12,7 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe en betere onderwijsgebouwen. Schoolbesturen hebben hierin veel inspraak gehad.

Het Gomarus College aan de Irenestraat mag voor 2,7 miljoen uitbreiden. School voor bijzonder onderwijs (sbo) It Twalûk aan de Larixstraat kan voor 3 miljoen euro nieuw bouwen. SBO-scholen De Caleidoscoop en Aquamarijn krijgen elk enkele tonnen voor verbeterde huisvesting.

Lekkumer school zit al jaren te krap

De Professor Wassenberghskoalle in Lekkum zit al jaren te krap. Onderwijsbestuur Proloog mag daar nu zoeken naar een plek om voor 3,1 miljoen een nieuwe school te bouwen. De Koningin Wilhelminaschool kan op beide locaties uitbreiden voor kinderopvang. Dat is een hele uitdaging, want deze scholen aan de Fonteinstraat en Leeuwerikstraat zijn monumentaal. 

,,Het geld dat de komende jaren beschikbaar is, staat vast’’, zegt Tjeerdema. ,,Het is altijd wel spannend hoe de bouwkosten zich ontwikkelen.’’ De afgelopen jaren pakte scholenbouw vaak duurder uit dan verwacht.

De beide Leeuwarder gymnasia kunnen ieder rekenen op een miljoen euro ,,een beter binnenklimaat’’. Dit staat ingepland voor 2024. ,,Maar volgend jaar is er subsidie beschikbaar van het rijk’’, zegt Tjeerdema. Dit biedt mogelijk kansen op versnelling.

Twee opties voor Leeuwarder lyceum

Tjeerdema presenteerde dinsdag ook de plannen voor de periode van 2025 tot 2030. Meest opvallend is het onderzoek naar het Leeuwarder lyceum: dit is de grote vestiging van Piter Jelles in de wijk Aldlân, waar ook de internationale schakelklas gevestigd is. 

Het gebouw is zwaar verouderd. Renovatie kan een optie zijn, ,,maar er is ook ruimte in de nieuwe wijk Middelsee’’, zegt Tjeerdema. Als het schoolbestuur daarvoor kiest zou het lyceum nieuwbouw kunnen krijgen nabij het Fries Landbouwmuseum. Sowieso staat er meer dan 8 miljoen euro ingeboekt voor scholen- en gymzalenbouw in Middelsee, namelijk voor basisonderwijs.

De samenwerkingsschool in Wirdum maakt in 2028 kans op nieuwbouw. Comeniusvestiging Klein Mariënburg aan de Knoopstraat zou in 2029 vervangen kunnen worden. Er komt onderzoek naar centrale schoolbouw in voormalig Littenseradiel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden