Meerderheid raad wil steun voor prostituees in Leeuwarden

De Weaze in Leeuwarden. Foto: Catrinus van der Veen

Een voorstel om prostituees financieel te ondersteunen in plaats van voedselbonnen te geven, krijgt de steun van een meerderheid in de raad van Leeuwarden.
Lees meer over
Leeuwarden

Het voorstel is afkomstig van de ChristenUnie en de PvdA en wordt in ieder geval ondersteund door het CDA en Lijst058. Andere partijen hebben de motie nog in beraad. De ChristenUnie, PvdA, CDA en Lijst058 hebben samen twintig van de negenendertig zetels.

Aanleiding voor de motie was een artikel in de Leeuwarder Courant van dinsdag waarin het Leger des Heils stelde dat een groep prostituees op dit moment afhankelijk is van voedselbonnen nu hun inkomsten zijn weggevallen door de sluiting van de Weaze. Een groep van zo’n veertig vrouwen krijgt die voedselbonnen van het Rode Kruis.

Lees ook [PREMIUM] Prostituees overleven op voedselbonnen, Leger des Heils pleit voor toegang tot ondersteuningsmaatregelen

Ook tijdens de eerste coronagolf moesten de ramen op de Weaze dicht, ook toen werden er voedselbonnen verstrekt. De prostituees komen volgens het Leger des Heils niet in aanmerking voor ondersteuningsmaatregelen door de overheid, zoals de TOZO.

Volgens de ChristenUnie en de PvdA in de gemeenteraad is het verstrekken van voedselbonnen een onmenselijke en onwenselijke situatie. De partijen dragen het college op om binnen twee weken met een voorstel te komen om de vrouwen financieel te ondersteunen, daarvoor is maximaal tienduizend euro beschikbaar.

Ook landelijk is er aandacht voor de penibele situatie waarin prostituees zijn terecht gekomen door de sluiting van bordelen en seksclubs. De ChristenUnie in de Tweede Kamer diende vorige week een motie in waarin het kabinet opgeroepen werd om ervoor te zorgen dat prostituees niet tussen wal en schip vallen.

Die motie is dinsdagmiddag met algehele stemmen aangenomen. Het kabinet wordt in de motie opgeroepen om samen met gemeenten maatwerk te verrichten, aldus ChristenUnie kamerlid Stieneke van der Graaf.

Nieuws

menu