Meer water dan ooit, maar molen Himpensermar staat stil

Net nu er een enorme bak water voor de deur ligt, staat de Hempenserpoldermolen noodgedwongen stil. De vang – een essentieel remmechanisme – is stuk.

De Hempenserpoldermolen in december, toen de polder net volliep.

De Hempenserpoldermolen in december, toen de polder net volliep. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Lees meer over
Leeuwarden

De timing had gelukkiger gekund, zegt eerste molenaar Johannes Vuyk koeltjes. Begin december besloten waterbeheerder Wetterskip Fryslân en poldereigenaar Staatsbosbeheer de 82 hectare grote Himpensermarpolder bij wijze van proef onder water te zetten, om te zien of die geschikt is als noodopvang voor overtollig boezemwater. De poldermolen uit 1836 was toen net een paar weken uit de lucht voor herstelwerk.

'Wanneer krijg je nou de kans om een hele polder droog te malen, net als eeuwen geleden?'

Nieuws

menu