Leeuwarden: meer laaggeletterden bereiken door andere aanpak

Door cursussen aan te bieden in de wijken en bij werkgevers, hoopt de gemeente Leeuwarden meer laaggeletterden te bereiken dan nu het geval is. Dat is een van de onderdelen van het ‘uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid’ dat burgemeester en wethouders deze week hebben vastgesteld.

Mannen van de Leeuwarder buitendienst krijgen taalles onder werktijd.

Mannen van de Leeuwarder buitendienst krijgen taalles onder werktijd. FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

De afgelopen jaren werd duidelijk dat de meeste laaggeletterden weinig baat hebben bij taalles. Minder dan 10 procent van de mensen met Nederlands als eerste taal (NT1) is door educatie in staat om een hoger niveau te halen.

Intussen blijft laaggeletterdheid een groot probleem; in de gemeente Leeuwarden gaat het om 15 procent van de mensen die weinig basisvaardigheden bezitten en daardoor moeilijk kunnen functioneren in de samenleving. De groep bestaat voor meer dan de helft uit hier geboren Nederlanders. Deze doelgroep wordt meer en meer zichtbaar doordat de samenleving steeds ingewikkelder en digitaler wordt.

De focus van de nieuwe aanpak ligt daarom op educatie waarbij ontwikkeling en zelfredzaamheid van de deelnemers voorop staan. ,,Hoe verkoop ik iets op Marktplaats? Dat werkt beter dan klassieke scholing’’, zegt wethouder Hilde Tjeerdema.

Educatie op vertrouwde plaatsen

En die educatie moet zoveel mogelijk naar de mensen toe gebracht worden, naar voor hen vertrouwde plaatsen. De gemeente gaat dit doen in samenwerking met de bibliotheek, het Friesland College, scholen, buurtkamers en werkgevers.

Omdat laaggeletterden vaak negatieve schoolervaringen hebben, moet het aanbod niet te schools worden verpakt. De gemeente spreekt van zogeheten ‘camouflagecursussen’: activiteiten die aansluiten bij de leervraag en motivatie van een cursist, waarbij indirect ook aan de basisvaardigheden wordt gewerkt. Zo wordt de doelgroep makkelijker bereikt en krijgen ze indirect kennis en vaardigheden aangeleerd, is het idee. In Bilgaard/Vrijheidswijk zijn acht mensen vorige maand begonnen met zo’n cursus.

Training om te herkennen

Verder gaat de gemeente lessen aanbieden op locatie bij werkgevers, zoals dat nu al gebeurt bij kringloopwinkel Estafette, Caparis en de groenvoorziening. Deze aanpak slaat aan, blijkt uit een evaluatie. ‘Deelnemers krijgen in de tijd van de werkgever les, in een vertrouwde omgeving.’ Deze leeraanpak, die leidt tot een lager ziekteverzuim, wordt uitgebreid naar tenminste vijf nieuwe werkgevers. Te denken valt aan sociale werkplaatsen, schoonmaakbedrijven en fabrieken.

Daarnaast worden ambtenaren van de gemeente getraind op het herkennen van een lichtverstandelijke beperking, laaggeletterdheid en de manier waarop zij hier mee om kunnen gaan.

Dit jaar is 675.000 euro beschikbaar voor de plannen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden