Meer focus nodig voor buurtsportcoaches Leeuwarden

Archief LC

Archief LC Foto: Wietze Landman

De gemeente Leeuwarden gaat door met de inzet van buurtsportcoaches om meer mensen in beweging te krijgen. Hun rol moet wel duidelijker worden, want nu is er ,,te weinig focus’’.
Lees meer over
Leeuwarden

Dit blijkt uit een voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Sinds 2018 zet de gemeente zulke coaches via BV Sport aan het werk. Hun hoofddoel is om mensen met verschillende leeftijden en achtergronden te laten bewegen en gezonder te leven. De website van BV Sport toont elf medewerkers, die dit werk in deeltijd verrichten.

Partoer onderzocht de afgelopen zomer hoe het project tot nu toe loopt. De coaches zijn zeer actief bij scholen, maatschappelijke beweeginitiatieven en sportclubs, zo blijkt. Sommige betrokken organisaties zijn tevreden, maar er is ook kritiek.

Sommigen vinden de coaches niet altijd goed zichtbaar. Organisaties weten soms niet wat ze van hen kunnen verwachten, terwijl de de comunnicatie lastig loopt. De rol van de coaches is erg breed. Dit schept onduidelijkheid.

Partoer adviseert dan ook om meer te ‘focussen’, bijvoorbeeld door scherpere keuzes te maken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat zij zich sterker richten op kwetsbare Leeuwarders met weinig geld, die veel stimulering nodig hebben om meer te bewegen.

Verder moeten de coaches beter zichtbaar worden en laten zien wat hun werk inhoudt, bijvoorbeeld op sociale media. Ze verdienen ook meer training.