Meer burengerucht en jeugdoverlast in Leeuwarden

De Vlietzone.

De Vlietzone. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Er is sinds maart een 'fikse stijging' zichtbaar in het aantal klachten over burengerucht en jongerenoverlast in Leeuwarden. De coronamaatregelen spelen hier een rol in.
Lees meer over
Leeuwarden

'Mensen zijn door de coronamaatregelen meer thuis, waardoor irritaties sneller toenemen', melden burgemeester en wethouders. In hun nieuwe raadsbegroting blikken zij terug op de afgelopen maanden. De politie moet vaker optreden bij huiselijke twisten en burenruzies. Meestal komt hier geen geweld bij kijken.

Achterliggende problemen

Vooral in de omgeving van de Groningerstraatweg en de Oldegalileën ziet de gemeente een ‘hotspot’ van deze klachten. Een toename is ook merkbaar in Camminghaburen, Huizum-West, Tjerk Hiddes, Bilgaard en in Stiens.’’ In de Vlietzone zijn eveneens meer problemen. Soms gaat het om mensen met psychische problemen of andere complexe klachten. Zij krijgen een 'integrale aanpak'.

Ook de overlast van rondhangende jongeren neemt toe, meldt de gemeente. 'In de beginfase van de coronacrisis troffen we bij jeugdoverlast veel jongeren aan in de openbare ruimte die moeite hadden zich aan de RIVM-maatregelen te houden. Het gedrag van sommige overlastjongeren is als zorgelijk grensoverschrijdend te omschrijven en de leden van de groep zijn relatief jong (13/14 jaar).’ Soms wordt met ouders gesproken en komen achterliggende problemen in beeld.

Nieuwe hotspots

'Landelijk speelt het fenomeen van de drillraps onder jongeren', schrijft de gemeente. Het gaat hierbij om muziek met veel gescheld en geweldsdreigementen. In Leeuwarden zijn de drillraps 'vrij onzichtbaar', maar er is wel sprake van 'wapens onder de jongeren, maar niet in grote mate.'

'De overlast van alcohol en drugs is in de eerste maanden van 2020 logischerwijs fors gedaald in de binnenstad. In diezelfde periode is echter wel een verschuiving te zien van deze problematiek naar Oud-Oost. Verder merkt politie een tweetal nieuwe hotspots op in Huizum-West en Camminghaburen.'