,,Mediteren maakt me milder"

Het bestuur. Vlnr: Frank Hitman, Joeke Ploeg, Relinde van der Stouwe en Tenjo Schröder

Stichting Dharmahuis viert haar vijfjarig jubileum. In deze Doorloper vertelt besturslid Tenjo Schröder onder andere over het effect van mediteren. ,,Ik ben er milder door geworden en heb meer zelfvertrouwen gekregen.”


Wat voor jubileum vieren jullie?

Sinds 2005 is het Dharmahuis, centrum voor zen meditatie, actief in Leeuwarden. We hebben steeds gebruik gemaakt van verschillende locaties. Vijf jaar geleden hebben wij de beschikking gekregen over ons eigen onderkomen op de Tuinen 15 in Leeuwarden. Na een grote renovatie, dat we door een crowdfundingsactie gefinancierd hebben, werd het officieel geopend in aan-wezigheid van toenmalig burgemeester Ferd Crone.

Hoe bevalt het in het centrum van Leeuwarden?

Gelukkig is de Tuinen, aan de kant waar wij zitten, alleen voor bestemmingsverkeer toegan-kelijk. Daardoor is het vrij rustig. We hebben bewust gekozen voor een plek midden in de stad, omdat we de rust en stilte die we in de meditatie ervaren ook willen meenemen in de activiteit van ons dagelijks leven.

Wat doet het Dharmahuis precies?

We bieden de gelegenheid om samen met anderen te mediteren en om ons te bezinnen op hoe we in vrede kunnen leven met onszelf en de wereld om ons heen. Dit is een leerproces en het is waardevol om dat samen met anderen te doen. Het is ondersteunend om bijvoorbeeld te merken dat we niet de enige zijn die het moeilijk vinden om met bepaalde emoties of gedachten om te gaan. Het is belangrijk om ook in het dagelijks leven ruimte te maken voor meditatieve momenten. Door wekelijks bij elkaar te komen worden we er steeds aan herinnerd om dat ook werkelijk te doen. Het is veel lastiger om dat in je eentje te doen. Er is een doorlo-pende meditatiecursus op de woensdagavond, op de vrijdagmiddagmiddag en digitaal op de maandagavond. Daarnaast is er een maandelijkse studiebijeenkomst. Overige activiteiten vind je op onze website www.dharmahuis.nl

Is mediteren moeilijk?

Aan de ene kant is het niet zo moeilijk om 25 minuten stil te zitten. Alhoewel sommige mensen daar misschien eerst wat oefening voor nodig hebben. Wat wel moeilijk kan zijn is, dat als je stil zit, je met je eigen gedachten en gevoelens geconfronteerd wordt. We kunnen leren om daar liefdevol en verstandig mee om te gaan. Tijdens de cursus avonden bespreken we dat met elkaar.

Waarom organiseren jullie veel activiteiten in de natuur?

Het is gewoon fijn om in de natuur te zijn. We kunnen er ook veel van leren, bijvoorbeeld om met de stroom mee te gaan in plaats van er tegen in te zwemmen en om creatief te reageren op wat we tegen komen. We organiseren in ieder jaargetijde een wandeling in stilte, in de zomer is dat een wadlooptocht. In augustus is er jaarlijks een natuurretraite, waarin we 5

dagen in de natuur verblijven. We mediteren er en proberen onze ervaring uit te drukken in een gedicht, tekening of op een andere manier. Er wordt heerlijk voor ons gekookt.

Kan iedereen eraan mee doen?

Ja, iedereen is welkom bij al onze programma’s. Op 4 september is er een introductiemiddag waar je kennis kunt maken met het Dharmahuis en met mediteren. Aansluitend is er op don-derdagavond een introductie cursus van drie wekelijkse bijeenkomsten. Ook op een ander tijd-stip kan je contact opnemen met het Dharmahuis om kennis te maken.

Hoe ben jij zelf met mediteren begonnen?

In 1996 zag ik een programma op de televisie over de opening van het internationale zencen-trum de Noorder Poort in Drenthe. Ik ben daar gaan kijken en het sprak me meteen erg aan. Nadat ik een aantal keer aan programma’s meegedaan had, besloot ik om de volledige training als boeddhistische non te doen. Ik heb er uiteindelijk 7 jaar gewoond en getraind. Toen vroeg de zenmeester of ik in Leeuwarden een zencentrum wilde oprichten.

Waarom in Leeuwarden?

In die tijd was er nog geen gelegenheid om zen meditatie te beoefenen en er was wel vraag naar. Ik was bekend met Leeuwarden omdat ik er mijn studie gedaan had en vervolgens een aantal jaar in het Blijf van m’n lijf huis gewerkt had.

Wat heb jij zelf gehad aan de meditatie?

Ik ben er milder door geworden en heb meer zelfvertrouwen gekregen. Ik heb ook geleerd wat echt belangrijk is in mijn leven, namelijk om aanwezig te zijn en om de dingen die ik doe met aandacht te doen.

Meer informatie: www.dharmahuis.nl, 06-11755886 of contact@dharmahuis.nl.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden