Maker low-budget film beschuldigt cameraman van diefstal: voorwaardelijke geldboete

In oktober vorig jaar stond er nog een verhaal in de Leeuwarder Courant over de low budgetfilm Mokerslag, over een bloederige overval in een Leeuwarder café, waar de maker, een 26-jarige Leeuwarder, indertijd vol enthousiasme aan werkte. Vrijdag zat dezelfde maker voor de politierechter, omdat hij zich smadelijk zou hebben uitgelaten over zijn cameraman.

FOTO

FOTO ANP

Rechter Marc Brinksma oordeelde dat de Leeuwarder zich ook daadwerkelijk schuldig had gemaakt aan smaad. Via sociale media – op Facebook, onder andere bij de account ‘Je bent een Liwadder als …’ – had hij zijn cameraman beticht van diefstal van rechten op de film Mokerslag, diefstal van de film zelf en schending van de intellectuele eigendomsrechten op de film. Door een onderling conflict had de cameraman de filmbeelden voor zichzelf gehouden.

Volgens advocate Martine Lok begon het getouwtrek nadat de cameraman, die in het kader van een schoolproject aan de film meewerkte, 800 euro eiste voor reiskosten. Ook zou de cameraman gepikeerd zijn geraakt omdat zijn naam niet werd genoemd in het artikel in de Leeuwarder Courant . De verdachte zou vervolgens geprobeerd hebben de beelden via een advocaat terug te krijgen, maar hij kon de kosten voor juridische bijstand niet meer opbrengen.

Grote druk

De Leeuwarder werd aan de mouw getrokken door andere betrokkenen en de acteurs, die wilden weten waarom de film niet werd uitgebracht. ,,Cliënt stond onder grote druk’’, aldus Lok. De maker draaide volgens de advocate wel op voor de kosten die voor de film waren gemaakt, hij zou nog altijd mensen aan het afbetalen zijn. De Leeuwarder zei dat hij door de berichten op sociale media duidelijk wilde maken dat het niet zijn schuld was dat de film niet werd uitgebracht.

Hij voegde eraan toe dat hij nog steeds vond dat de cameraman de film heeft gestolen. Hij had zijn gelijk langs de verkeerde weg gezocht, meende rechter Brinksma. “Als je een geschil hebt zoals dit, kun je een ander niet betitelen als dief”. De Leeuwarder had het conflict volgens de rechter toch via de juridische weg moeten uitvechten. Of hij had andere bewoordingen moeten gebruiken. “U had het ook veel neutraler op kunnen schrijven. Ik denk dat dat net zo goed had gewerkt”, stelde Brinksma.

‘Dit niet opnieuw doen’

Hij veroordeelde de Leeuwarder tot een geheel voorwaardelijke boete van 750 euro, vooral bedoeld als stok achter de deur. Brinksma: ,,De boodschap is: dit niet opnieuw doen. Ik zeg het nog maar eens: het mag niet”. De eis tot schadevergoeding van de cameraman werd grotendeels niet ontvankelijk verklaard. Hij eiste een vergoeding voor juridisch advies – bijna 1500 euro –, reiskosten en 500 euro smartengeld. De rechter wees alleen 48,30 euro aan reiskosten toe.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Rechtbank