Maker low-budget film beschuldigt cameraman van diefstal: voorwaardelijke geldboete

In oktober vorig jaar stond er nog een verhaal in de Leeuwarder Courant over de low budgetfilm Mokerslag, over een bloederige overval in een Leeuwarder café, waar de maker, een 26-jarige Leeuwarder, indertijd vol enthousiasme aan werkte. Vrijdag zat dezelfde maker voor de politierechter, omdat hij zich smadelijk zou hebben uitgelaten over zijn cameraman.

FOTO

FOTO ANP

Lees meer over
Leeuwarden
Film

Rechter Marc Brinksma oordeelde dat de Leeuwarder zich ook daadwerkelijk schuldig had gemaakt aan smaad. Via sociale media – op Facebook, onder andere bij de account ‘Je bent een Liwadder als …’ – had hij zijn cameraman beticht van diefstal van rechten op de film Mokerslag, diefstal van de film zelf en schending van de intellectuele eigendomsrechten op de film. Door een onderling conflict had de cameraman de filmbeelden voor zichzelf gehouden.

Nieuws

menu