MCL ziet af van oprichting fysieke Health Campus: in plaats daarvan focus op netwerkgeneeskunde

Medisch Centrum Leeuwarden laat het plan los voor de oprichting van een Health Campus met de vestiging van hoogtechnologische, innovatieve zorgbedrijven op het terrein. In plaats daarvan wordt er ingezet op netwerkgeneeskunde.

De hoofdingang van Medisch Centrum Leeuwarden.

De hoofdingang van Medisch Centrum Leeuwarden. FOTO ANTON KAPPERS

Dat laten bestuurslid Erica Bakkum en de nieuwe decaan van de MCL Academy Christiaan Boerma desgevraagd weten. MCL kiest ervoor de banden met partijen als Campus Fryslân, NHL Stenden en het UMCG in Groningen aan te halen en samen laagdrempeliger zorginnovatie te ontwikkelen, die direct aansluit op de behoefte van Friese patiënten.

Beeldbellen

Als voorbeelden worden onder meer genoemd de ontwikkeling van beeldbellen, opleiding tot verpleegkundig leiderschap en het aanbieden van patiëntinformatie in beeldtaal. ,,We willen de innovatie meer inbedden in de kennis en aanwezige structuur van het ziekenhuis, en ten bate laten komen van de patiënten”, licht Boerma toe.

,,Dag na dag worden wij ermee geconfronteerd dat er wéér een nieuw medicijn op de markt komt, dat het leven van de mensen een klein beetje kan verlengen of verbeteren”, vervolgt de decaan. ,,Maar die geneesmiddelen zijn vaak niet of onvoldoende getest in de populatie die wij in Friesland zien, ouderen en vrouwen zijn vaak uitgesloten. Dat willen we hier beter onderzoeken.”

Levend laboratorium

Begin november 2017 werd Hessel Bouma aangesteld als kwartiermaker voor de oprichting van een Health Campus. Hij verkende de ontwikkeling van een campus met hoogtechnologische zorgbedrijven van bijvoorbeeld Philips, waarvoor Bouma eerder werkte. Zorgprofessionals, patiënten, universiteiten, scholen, studenten, bedrijven en overheden moesten hun kennis bundelen in een levend laboratorium, zo was de gedachte.

Sindsdien is MCL niet meer over het onderwerp naar buiten getreden, Bouma is al een tijd geleden gestopt. Het mislukken van de beoogde zeer verregaande samenwerking tussen de vier Friese ziekenhuizen en de opgedoken financiële problemen speelden een rol in de veranderde ambities.

Voor MCL is het niettemin cruciaal om te blijven investeren in innovatie, kennisontwikkeling en wetenschap om de status van topklinisch ziekenhuis te kunnen behouden. Die positie heeft MCL sinds een jaar of tien. ,,Zonder die status verdwijnen er specialisaties uit de regio”, waarschuwt Bakkum. De andere drie Friese ziekenhuizen zien volgens haar het belang van het behoud van een topklinisch ziekenhuis in de provincie en willen blijven samenwerken met MCL.

Medicijnenontwikkelaar

Het Leeuwarder ziekenhuis heeft een budget van enkele tonnen voor kennisontwikkeling en innovatie. Via fondsen en samenwerkingspartners wordt naar meer geld gezocht. Het idee van een campus is niet helemaal losgelaten, vult Bakkum aan. Zo heeft medicijnenontwikkelaar QPS zich vorig jaar gevestigd op het terrein van MCL, in het voormalige Ronald McDonald Huis. ,,Daar werken we mee samen. Maar het is misschien beter voortaan te spreken van netwerkgeneeskunde.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Zorg