Lintje voor jarenlange inzet voor gehandicaptensport in Leeuwarden

Lintje. FOTO ARCHIEF

De 60-jarige Jan Kootstra uit Leeuwarden heeft dinsdag een lintje ontvangen uit handen van burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Lees meer over
Leeuwarden

Kootstra is sinds 1984 betrokken bij de Gehandicapten Sportvereniging Door Valide Ontspannen (D.V.O.). Kootstra, zelf verdienstelijk tafeltennisser, heeft ervoor gezorgd dat D.O.V. qua tafeltennis op een hoger niveau is gekomen.

Verder is hij betrokken geweest bij de oprichting van een badmintonafdeling en heeft hij het priksleeën onder de aandacht gebracht, draagt hij zorg voor de contacten met andere vrijwilligers binnen en buiten D.O.V..

De laatste jaren was hij voorzitter van de club, waar hij de renovatie van het clubhuis van D.O.V. op zich nam. Daarnaast regelt Kootstra de inkopen voor het clubhuis, is actief bij het schoonmaken van het clubhuis en de sportzaal en schrijft voor het clubblad De Schakel. Verder organiseert de heer Kootstra de jaarlijkse collecte van het Fonds gehandicaptensport.

Nieuws

menu