Ligt uw boodschap voor Fryslân fan Boppen al klaar? Eerste routes bekend

Tzum van bovenaf.

De route van Fryslân fan Boppen is bekend. Een helikopter vliegt de komende twee weken over Friesland om tijdens de coronacrisis hoopvolle boodschappen van Friezen vast te leggen.
Lees meer over
Leeuwarden

Van 15 tot en met 28 april in tien etappes wordt over de provincie gevlogen. Mensen die aan de route wonen worden verzocht om vanuit de eigen tuin of het balkon te zwaaien en acties te organiseren, bijvoorbeeld met spandoeken, stoepkrijt of andere creatieve uitingen.

De routes

De eerste route die wordt gevlogen is de ‘Bevrijdingsroute’, die begint boven Appelscha en eindigt in Leeuwarden. Een dag later wordt gevlogen over de route van de Slachtemarathon. In de tweede week volgen onder andere de Elfstedenroute (in etappes) en de Waddeneilanden. De routes worden telkens ‘s ochtends gevlogen.

15 april

Op woensdag 15 april start het avontuur boven Appelscha om 8.30 uur. Daarna vliegt de helikopter via Oosterwolde, Donkerbroek, Wijnjewoude, Ureterp, Drachten, Surhuisterveen, Harkema, Kootstertille, Twijzel, Noardburgum en Hurdegryp naar Leeuwarden. Daar verwacht de helikopter om 11.30 uur aan te komen.

Alle inwoners uit Appelscha, Oosterwolde, Donkerbroek, Wijnjewoude, Ureterp en Drachten, die een bericht de lucht in willen sturen zorgen ervoor dat hun boodschap tussen 8.30 en 10.00 uur klaarligt. De route tussen Surhuisterveen en Leeuwarden wordt van 10.00 tot 11.00 uur vastgelegd. Daarna volgt een route door Leeuwarden. De globale route van de helikopter boven Leeuwarden: Groningerstraatweg, Vrijheidswijk, Cambuur(stadion), Centrum/Prinsentuin en Oldehove.

16 april

Op donderdag 16 april vliegt de helikopter de Slachte-route, van Oosterbierum naar Raerd, waarbij achtereenvolgens Tzummarum, Sexbierum, Wijnaldum, Herbaijum, Hitzum, Achlum, Arum, Lollum, Tzum, Kûbaard, Wommels, Easterein, Hidaard, Reahûs, Itens, Rien, Lytsewierum, Boazum, Britswert, Wiuwert, Easterwierum en Reduzum worden aangedaan.

De helikopter vliegt tussen 9.00 en 10.00 uur ongeveer van Oosterbierum naar Tzum, tussen 10.00 uur en 11.00 uur wordt het tweede stuk gevlogen.

17 april

Mensen die een leuke boodschap willen verspreiden vanuit Lemmer, Burgum, Garyp, Earnewâld, Oudega, De Wilgen, De Veenhoop en Aldeboarn kunnen dat vrijdag doen tussen 8.30 uur en 10.00 uur. Vanuit Aldeboarn vliegt de helikopter verder via Vegelingsoord, Haskerdijken, Skasterbrug, Joure, Sint Nicolaasga, Echtenerbrug en Oosterzee om ongeveer om 11.00 uur weer in Lemmer terug te komen.

De routes en de plaatsen die de eerste week worden aangedaan, zijn vanaf zaterdag 11 april te vinden op lc.nl . De beelden van de routes die iedere ochtend worden gevlogen, zijn dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur te zien via lc.nl en Omrop Fryslân. Een impressie van de route is daarnaast iedere volgende dag in de Leeuwarder Courant te zien. Overige routes worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Lees ook | Fryslân fan Boppen: hoopvolle boodschappen iedere dag vastgelegd door drone en helikopter

Nieuws

menu