Leeuwarder raad: straten in Leeuwarden moeten vaker naar een vrouw vernoemd worden

Henk Deinum en Rinske Schaaf Kingma onthullen het straatnaambord Harm en Annie Kingmaplantsoen in 2019

Nieuwe straten en pleinen in Leeuwarden moeten vaker naar een vrouw vernoemd worden. Dat vindt de Leeuwarder gemeenteraad.

De motie ‘Blik op bijzondere vrouwen’, naar een idee van GroenLinks, krijgt steun van de voltallige raad. Het voorstel is een aanbeveling voor de Leeuwarder straatnamencommissie, die over de namen gaat, om bij het benoemen te denken aan vrouwen uit de gemeente die zich bijzonder dienstbaar hebben gemaakt.

Dit zou moeten gebeuren in overleg met Historische Vereniging Aed Levwerd en HCL. Zij kunnen een lijst opstellen waar iedere burger suggesties voor kan doen.

Directe aanleiding voor de motie is de Internationale Vrouwendag op 8 maart. ‘We willen als raad benadrukken dat het van belang is om deze dag ook op andere dagen van het jaar door te laten klinken. Het vernoemen van vrouwen in straatnamen kan daar een middel in zijn’, aldus de raad.

Erkenning

Volgens de leden zijn er tal van Leeuwarder vrouwen die op uiteenlopende manieren hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis en hiervoor blijvende erkenning verdienen. ‘We denken bijvoorbeeld aan de Joodse Betje en Roosje Cohen, oud-professor Friese taal en letterkunde Tony Feitsma, sportvrouw Atje Keulen-Deelstra, verzetsvrouw Ruth de Jonge en politica Els Veder-Smit.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden