Leeuwarder bordelen Esperanza en Moulin Rouge moeten dicht na Bibob-onderzoek

FOTO NIELS WESTRA

De bordelen Esperanza en Moulin Rouge op de Weaze in Leeuwarden moeten dicht. De bordelen worden mogelijk gebruikt om crimineel geld wit te wassen.
Lees meer over
Leeuwarden

Burgemeester Sybrand Buma is na een tip van het Openbaar Ministerie een Bibob-onderzoek gestart. Dat is een onderzoek in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen. Overheden kunnen de integriteit van houders of aanvragers van vergunningen laten toetsen bij het landelijk bureau BIBOB.

De vraag of de eigenaar van beide bordelen, Piet Siderius, ervan wordt verdacht crimineel geld wit te wassen, wil de gemeente niet antwoorden. In een persbericht over het onderzoek formuleert de gemeente het als volgt: ‘dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen mede zullen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen voordelen te benutten en om strafbare feiten te plegen’.

Piet Siderius ontkent de beschuldiging van de gemeente. De bordelen Esperanza en Moulin Rouge krijgen een week de tijd om de exploitatie af te ronden. Het Leger des Heils en Fier zorgen voor de opvang van de prostituees die in beide bordelen werken. Beide organisaties zullen de dames begeleiden, eventuele hulp bieden of helpen zoeken naar ander werk.

Piet Siderius had niet alleen in Leeuwarden bordelen, ook in Heerenveen had hij er twee aan de Munnikstraat die eind vorig jaar werden gesloten.

Daarnaast is Siderius een van de grotere spelers op de Leeuwarder vastgoedmarkt.

Nieuws

menu