Leeuwarder Kindpakket wordt landelijk opgepikt

FOTO: NIELS WESTRA

Het idee achter het Leeuwarder Kindpakket is zo succesvol dat het uitmondt in een landelijke organisatie met de naam Samen voor alle kinderen (Sam&).
Lees meer over
Leeuwarden

In 2014 schaarden verschillende Leeuwarder organisaties zich achter een gezamenlijk idee. Voortaan zouden ze hun hulp via een gemeenschappelijke website verstrekken. Hun doel is om kinderen uit armere gezinnen een steuntje in de rug te bieden.

Dit kindpakket verstrekt bijvoorbeeld fietsen en leermiddelen aan kinderen. Het helpt ook om het lidmaatschap van een sportclub te betalen of bijvoorbeeld de schoolreis. Doel is om uitsluiting te voorkomen: kinderen uit een arm gezin moeten zoveel mogelijk mee kunnen doen met de activiteiten van andere klasgenoten.

Nieuwe website

In het eerste jaar hielp het Kindpakket 1750 kinderen, maar het afgelopen jaar was dit al gegroeid naar 6943 ,,afgehandelde aanvragen’’, zo meldt de gemeente. In Den Haag werd het succes opgemerkt, waarna werd toegewerkt naar een landelijke organisatie, die nu als website www.samenvoorallekinderen.nl actief is geworden. Als organisatienaam wordt Sam& gebruikt.

De Leeuwarder stichting Leergeld sluit zich bij deze nieuwe website aan. De gemeente helpt een campagne opzetten om ouders, hulpverleners en scholen naar de nieuwe website te leiden. Daar kunnen namelijk aanvragen worden ingediend. De gemeente Leeuwarden steunt de stichting Leergeld komend jaar met een subsidie van 360.000 euro.

Nieuws

menu