Leeuwarder Achmeapanden danken gasketels af

Foto LC

Foto LC

Coöperatieve verzekeraar Achmea gaat de gasketels in haar Leeuwarder kantoren afdanken ten gunste van warm water uit de diepe ondergrond.
Lees meer over
Leeuwarden

De hele noordwand van de Langemarktstraat moet eind volgend jaar zijn aangesloten op een warmtenet van distributeur Ennatuurlijk. Het hete water zal worden gewonnen uit een geothermieput bij Goutum. Achmea spaart met de geothermie 300.000 kubieke meter aardgas uit.

Met de verzekeraar haalt het consortium WvL (Bouwgroep Dijkstra Draisma, geothermiebedrijf ECW en Ennatuurlijk) een grote afnemer aan boord. Achmea zit in een ‘kopgroep’ van vijf geïnteresseerde bedrijven en instellingen wier warmtevraag minimaal nodig is om investering in een geothermiedoublet lucratief te maken.

De andere vier potentiële afnemers zullen binnenkort ook toehappen, verwacht WvL-woordvoerder Jan Haakma. Het consortium wil nog dit jaar een besluit over de boring nemen. Met het aardwarmteproject zijn tientallen miljoen euro’s gemoeid. Het provinciale energiefonds FSFE is bereid zowel de bron als het warmtenet mee te financieren. Het rijk heeft SDE+-subsidie op de geleverde warmte verleend, mits die vóór 2022 van de grond komt.

Het is WvL nog niet gelukt om woningcorporaties voor hernieuwbare warmte in nieuwbouw te winnen. Hoewel er een put in het Goutumer Nieuwland is voorzien, zet de gemeente haar kaarten tot dusver op elektrische verwarming van nieuwbouwhuizen in die polder.

WvL-man Haakma noemt dit ,,spitich’’: ,,It retoerwetter is waarm genôch foar dy huzen. As jo it net brûke, smite jo winliken waarmte fuort.”