Leeuwarden wil niet gebruikte functies van gebouwen schrappen uit bestemmingsplan

Op de Snekertrekweg worden winkelruimtes geschrapt om ruimte te maken bij het nieuwe Cambuurstadion.

Op de Snekertrekweg worden winkelruimtes geschrapt om ruimte te maken bij het nieuwe Cambuurstadion. FOTO GOOGLE STREETVIEW

Stel, een oud kantoor wordt al jaren als woning gebruikt: dan moet de kantoorfunctie ook uit het bestemmingsplan worden geschrapt, vindt Leeuwarden.
Lees meer over
Leeuwarden

Burgemeester en wethouders werken aan een groot plan om zoveel mogelijk ,,onbenutte plancapaciteit’’ uit de bestemmingsplannen van de stad en de dorpen te schrappen. Daardoor kunnen ze gerichter aansturen op concentratie van functies op plekken waar ze die het liefste zien. Een kantoor wensen ze bijvoorbeeld liever in een kantorengebied dan in een woonwijk.

De afgelopen jaren stuitte de gemeente vaak op problemen met winkels, horeca en kantoren. Veel panden hebben namelijk een brede bestemming: de eigenaar mag hier van alles, ook al wordt er van die waaier aan mogelijkheden geen gebruik gemaakt.

Supermarkten als inspiratie

Dat maakt het lastig om functies aan te sturen. Neem bijvoorbeeld de supermarktruimte: Leeuwarden telt bijzonder veel van deze winkels. Ze dreigen elkaar kapot te concurreren. Het is dan ook niet goed om er nog meer toe te staan, vindt de gemeente. Als er in de bestaande stad een nieuwe supermarkt komt, moeten er op andere plekken dan ook vierkante winkelmeters verdwijnen.

Zo’n operatie vindt nu plaats op de Snekertrekweg: hier worden winkelruimtes geschrapt, zodat er bij WTC/Cambuur ruimte ontstaat voor nieuwe winkels. De ingewikkelde uitruil tussen deze twee locaties bood een belangrijke les en vormde de aanleiding tot een breder onderzoek.

B en W willen nu via een ‘paraplubestemmingsplan’ zoveel mogelijk onbenutte mogelijkheden schrappen. Dit heeft voor het huidige gebruik van gebouwen vaak geen gevolgen, maar zorgt er wel voor dat een woning niet zomaar in een kantoor of winkel kan veranderen.

In kerngebieden blijft veel mogelijk. Een woonpand op de Nieuwestad kan nog wel winkel worden, omdat dit een zogeheten ‘kernwinkelgebied’ is. Staat zo’n gebouw echter in een woonwijk, dan wordt de mogelijkheid van een winkel hier geschrapt.