Leeuwarden steunt nu Lelylijn, maar wil dan wel eindstation zijn

Leeuwarden steunt de plannen voor de nieuwe Lelylijn, maar wil wel een volwaardig eindstation worden. Ook moet bestaand spoor worden verbeterd.

Een spoorboog nabij het klaverblad van Heerenveen kan ervoor zorgen dat reizigers tussen Leeuwarden en de Randstad niet hoeven over te stappen in Heerenveen. Bron afbeelding: Potentieonderzoek verbeterde OV-verbinding Noord-Nederland - Randstad, 2020.

Een spoorboog nabij het klaverblad van Heerenveen kan ervoor zorgen dat reizigers tussen Leeuwarden en de Randstad niet hoeven over te stappen in Heerenveen. Bron afbeelding: Potentieonderzoek verbeterde OV-verbinding Noord-Nederland - Randstad, 2020.

,,Wat ús oanbelanget, komt de Lelylijn der, mar dan wol oerstapfrij’’, zei CDA-wethouder Friso Douwstra gisteren bij zijn toelichting aan de gemeenteraad. ,,De lijn krijt twa einstasjons. Ien dêrfan is Ljouwert. Dat is mooglik mei in bocht bij it Hearrenfean.’’

De massieve steun die het Provinsjehûs aan de lobby voor de Lelylijn (Groningen-Drachten-Randstad) verstrekt, wekt ongerustheid bij de politieke partijen in Leeuwarden. ,,Wij zagen het zwerk al drijven’’, zei Otto van der Galiën (Lijst058) woensdag. Hij kreeg de indruk dat Leeuwarden een onbeduidend station aan een zijspoortje zou worden. Douwstra’s opstelling stelde hem en andere partijen gerust.

De wethouder zegt ,,als een bok op de haverkist’’ te zitten om te voorkomen dat Leeuwarden een ondergeschoven kindje wordt in de noordelijke lobby. Met zijn ambtenaren zoekt hij hiervoor steun bij andere gemeenten en belangenclubs.

Niet alleen een directe verbinding, maar ook verbetering van het spoor tussen Heerenveen en de stad vindt Douwstra belangrijk. Hij wil een versnelling mogelijk maken, waarbij de bouw van een spooraquaduct in het Van Harinxmakanaal en een nieuw station bij De Werpsterhoeke hoog op zijn lijstje staan.

Smallingerland heeft inmiddels per brief laten weten een ‘robuuste verbinding/aansluiting met Leeuwarden’ te steunen. Technisch kan dat ook, schrijft burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen aan Douwstra: ‘Wij achten de aanleg van een boog vanuit de bestaande spoorlijn van en naar Leeuwarden welke gelijkvloers aansluit op de Lelylijn langs de A7 haalbaar en ruimtelijk inpasbaar. Het gebied direct ten westen van de A32 en de oksel van het klaverblad biedt daartoe in principe voldoende ruimte.’

Raadsleden drongen er woensdag op aan dat ook het provinciebestuur zich op papier duidelijker voor de Leeuwarder belangen uitspreekt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Lelylijn