Leeuwarden wil op 131 plekken ingrijpen tegen overlast door hitte of wateroverlast (en trekt daar miljoenen voor uit)

Leeuwarden wil op 131 plekken ingrijpen tegen overlast door hitte of wateroverlast. De gemeente trekt minstens 18,2 miljoen euro uit voor maatregelen tegen schade door de klimaatverandering.

Struiken rond de Leeuwarder Watercampus verdroogden en stierven tijdens de grote droogte van 2018.

Struiken rond de Leeuwarder Watercampus verdroogden en stierven tijdens de grote droogte van 2018. FOTO LC/ERWIN BOERS

Er is ruimte nodig om 65.000 kubieke meter water te bergen bij grote regenbuien. Er moeten ook veel meer bomen worden aangeplant: die helpen hitte voorkomen op grote stenige oppervlaktes, zoals pleinen en parkeerterreinen.

Den Haag zit gemeenten al jaren achter de broek om zich voor te bereiden op de klimaatverandering. De zomers vertonen veel extremer weer dan vroeger: er zijn meer hittegolven en wolkbreuken.

Regenwater

De komende jaren worden alvast zeventien probleemplekken verbeterd voor een bedrag van 4,8 miljoen euro. ,,We hebben berekend wat er gebeurt bij een bui van 60 millimeter regen’’, vertelt Johanna Groen van de gemeente. ,,Soms zie je dan dat het water tegen de gevels van huizen aan staat. Dat willen we voorkomen.’’

'Soms zie je dat het water tegen de gevels van huizen aan staat'

,,In driekwart van de gevallen willen we het water bovengronds opvangen’’, zegt Groen. Bij de Lutskedyk in Stiens is de weg bijvoorbeeld al aangepast, zodat het water op een onschadelijke manier wegloopt en gedeeltelijk terechtkomt in een wadi: een plek waar het kan wegzakken in een plantsoen of gazon.

,,Maar dat kan niet altijd’’, zegt Groen. In de omgeving van de Leeuwerikstraat en de Transvaalwijk in Leeuwarden dreigen forse waterproblemen, maar is weinig ruimte. ,,Daar denken we aan een regenwaterriool’’, zegt Groen. Zo’n onzichtbare constructie vangt plensbuiwater op en voert het af naar de sloten bij het Rengerspark.

In veel wijken en dorpen komen zulke maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld bij de invalsweg (Stationsweg) in Grou en de Leeuwarder Beatrixstraat. Op dit moment studeert de gemeente ook op een oplossing voor de Sint Anthonystraat, een gedempte gracht in de binnenstad, waar het te nat is. Waarschijnlijk komt er een speelse bovengrondse wateropvang, die leuk en leerzaam is voor kinderen van basisschool De Oldenije.

Onzichtbare oplossingen, zoals regenwaterriolen, zijn veel duurder dan de aanleg van wadi’s in groenstroken, zegt Groen. De gemeente verwacht in de komende vijftien jaar grofweg tussen de 18,2 en 37,8 miljoen euro nodig te hebben: afhankelijk van de gemaakte keuzes.

Droogte en hitte

Ook droogteperiodes komen vaker voor. De gemeente start daarom een uitgebreid onderzoek naar de gevolgen hiervan. Op sommige plekken zou de grondwaterstand wel 20 centimeter lager kunnen zakken dan normaal is. Dit is riskant voor gebouwen met houten funderingen.

Burgemeester en wethouders hopen op geld uit Den Haag en willen zoveel mogelijk werk combineren met riolerings- of wegenklussen die al ingepland staan. Ze kondigden de aanpak deze week aan in hun uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. De gemeente maakte hiervoor van iedere wijk en elk dorp een uitgebreide analyse . Hierbij werden 74 plekken gevonden die te nat dreigen te worden bij stortbuien.

Nog eens 57 locaties worden te heet bij zonnig zomerweer. ,,Meer bomen zijn dan de beste oplossing’’, zegt Groen. Op dit moment kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar de omgeving van het Hofplein: een stenige plek die ‘s zomers te heet wordt. Als het maar even mogelijk is, worden er bij een herinrichting extra bomen aangeplant, zegt Groen. ,,Ook op veel bedrijventerreinen is dat nodig.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Klimaat