Leeuwarden krijgt 26 studio's voor doorstromers uit de maatschappelijke opvang

FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

In het pand van de nachtopvang in Leeuwarden komen dit voorjaar 26 studio’s voor doorstromers uit de maatschappelijke opvang.
Lees meer over
Leeuwarden

Burgemeester en wethouders hebben dinsdag besloten hiervoor 5 ton beschikbaar te stellen. Doel is om de uitstroom uit de opvang te bevorderen. Die verloopt nu vaak stroef door een tekort aan geschikte woningen voor de doelgroep.

Het gaat om kantoorgebouw Wirdumerpoort aan de Oostergoweg. Hoofdhuurder wordt het Leger des Heils. Die heeft samen met opvangorganisaties Limor, Wender (voorheen Zienn) en de Friese gemeenten de handen ineengeslagen voor deze woonvorm. De zorgpartijen ondertekenen deze maand de huurovereenkomst.

Het woonplan komt voort uit het programma Brede Aanpak Dakloosheid. Doel hiervan is om de maatschappelijke opvang zo te organiseren dat mensen zo snel mogelijk weer een eigen thuis hebben. Bewoners van de doorstroomwoningen krijgen begeleiding aan huis.

De ontwikkeling van het kantoorgebouw tot doorstroomappartementen past in het bestemmingsplan. De 500.000 euro is bedoeld voor tien jaar ter afdekking van een deel van de huursom.

Nieuws

menu