Leeuwarden is UNESCO City of Literature

Dbieb in Leeuwarden. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Leeuwarden draagt voortaan de titel UNESCO City of Literature. Dat is woensdag bekendgemaakt.
Lees meer over
Leeuwarden

,,Geweldig nieuws”, zegt Sjoerd Feitsma, wethouder van cultuur in de gemeente Leeuwarden, dat zich samen met de provincie Fryslân inspande om de titel binnen te halen. ,,Dit is een geweldig vervolg op ons jaar als Culturele Hoofdstad. We kunnen nu niet alleen in Europa, maar zelfs mondiaal onze culturele contacten tot bloei laten komen.’ Talentvolle Friese schrijvers en kunstenaars worden vanaf nu nog meer uitgedaagd om nationaal en internationaal uit te blinken.”

,,De noordelijke cultuur is een onuitputtelijke bron van onderzoek en inspiratie voor schrijvers, kunstenaars én publiek”, zegt Marleen Nagtegaal , artistiek leider van de Leeuwarder organisatie. ,,Dat UNESCO dit nu ook erkent, is een groot compliment. Voor iedereen die zich de afgelopen maanden hard heeft gemaakt voor deze nominatie.’’ De UNESCO-toelichting bij de erkenning was lovend: ,,Het bidbook geeft blijk van grote ambities. Creatief en inhoudelijk ijzersterk.”

Leeuwarden voegt zich bij een selecte groep van mondiale literatuursteden. Het programma City of Literature werd in 2004 door Edinburgh bedacht. Sindsdien is het netwerk, onderdeel van het nog grotere UNESCO Creative Cities Network, uitgebreid tot zo’n dertig steden, waaronder naast Edinburgh steden als Ljubljana, Praag en Melbourne. Met een groot aantal van die steden zijn via o.a. het stedennetwerk Eurocities al contacten gelegd om het Friese literaire netwerk uit te bouwen. De titel sluit naadloos aan bij LF2028 ende ambitie van Leeuwarden en Fryslân om ook na 2018 hoogwaardige cultuur te blijven bieden op internationaal niveau.

Soms worden meerdere steden in een jaar benoemd, een enkele keer – zoals in 2018 –komt er geen nieuwe stad bij. Utrecht (sinds 2017) was tot nu toe de enige Nederlandse stad die het officiële beeldmerk van City of Literature mocht voeren. Ook met Utrecht is reeds contact gelegd.

,,Yn Ljouwert en Fryslân oppenearret him in nije generaasje skriuwers en keunstners. Foar harren is it in kâns om har fierder te ûntwikkeljen, no’t we yn dit ynternasjonale netwurk komme”, aldus Sietske Poepjes, cultuurgedeputeerde namens de provincie Fryslân. ,,En it moaie is, City of Literature bist en bliuwst. Foar altyd.’’

De provincie dankt haar essentiële, onderscheidende culturele identiteit niet alleen aan de Friese taal, maar ook aan de vanzelfsprekendheid van een meertalige cultuur. Verschillende talen staan gelijkwaardig naast elkaar. De kunst van het vertalen is dan ook de motor van de literatuur in een provincie waar ieders taal, en ieders verhaal, telt. Niet voor niets ontstond in het Culturele-Hoofdstadjaar Lân fan Taal, een veelzijdig en meerjarig programma met ruimte voor alle talen en literaturen. Nagtegaal: ,,Met City of Literature schrijven we een belangrijk hoofdstuk in het geschiedenisboek van de Friese literatuur.”

Voor de samenstelling van het bidbook werden allerlei mensen uit de Friese ‘literaire wereld’ bevraagd schrijvers, kunstenaars, collectieven en tijdschriften. De uitkomst leidde tot het indienen van het bidbook voor de gedeelde ambitie: de literatuur in Fryslân laten bloeien.

Nieuws

Meest gelezen

menu