Geen zoutkisten voor algemeen gebruik in Leeuwarden: grootschalig strooien door burgers 'niet zinvol en kan riskant zijn'

Zout strooien.

Zout strooien. ANP

De gemeente Leeuwarden gaat geen zoutkisten voor algemeen gebruik plaatsen. Hier zitten te veel ‘tûkelteammen’ aan en het helpt onvoldoende.
Lees meer over
Leeuwarden

Dit antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de FNP. Die vroeg om zulke bakken te plaatsen in dorpen en wijken. Burgers kunnen dan zelf strooien op plekken waar de gladheidsbestrijding niet op tijd is.

‘Om hiele wenstrjitten te struien mei de hân moatte d’r in soad boargers yn it spier. Dêrby is de feiligens fan de struiers sels ek wichtig’, stellen B en W, die ook wijzen op de kosten. ‘Boppedat is it bêste momint fan struien faak de jûns fan te foaren of yn de nacht’.