Leeuwarden bouwde vorig jaar 712 woningen (en er werden er 245 gesloopt)

Binnen stadsdeel De Zuidlanden is het wijkje De Klamp momenteel een snelle groeier. Foto LC/Arodi Buitenwerf

De woningvoorraad van Leeuwarden is vorig jaar met 467 huizen gegroeid. Er werden 712 nieuwe woningen opgeleverd, terwijl er 245 tegen de vlakte gingen.
Lees meer over
Leeuwarden

Dit meldt de gemeente in haar jaarverslag. De nieuwe huizen waren gelijkelijk verdeeld over de bebouwde kom en nieuwbouwwijken aan de rand. De sloop bestond voornamelijk uit corporatiehuizen, bijvoorbeeld in de wijk rond het Cambuurstadion.

Markt onder spanning

,,De markt voor nieuwbouwwoningen in Leeuwarden staat onder spanning. Er is veel vraag, maar relatief weinig aanbod doordat de proceduretijd om nieuwe plannen te ontwikkelen lang is’’, meldt de gemeente. ,,Daarnaast is er nog steeds sprake van hoge bouwkosten, waardoor de projectontwikkelaars onder druk staan om de woningprijzen betaalbaar te houden.’’

Zolang de hypotheekrente laag is, blijft de vraag hoog, maar de toekomst laat zich moeilijk voorspellen, waarschuwt de gemeente: ,,Door een onverwachte gebeurtenis kunnen de bovengenoemde omstandigheden plotseling veranderen.’’

In stadsdeel de Zuidlanden werden vorig jaar 196 kavels verkocht. De gemeente ontving hiervoor bijna 12 miljoen euro. Overigens werden hier ook miljoenen gestoken in grondaankoop en ontwikkeling van nieuwe kavels.

Woningbouw dorpen

,,In de dorpen is woningbouwontwikkeling in 2020 gestaag doorgegaan. In Wirdum zijn echter in 2020 geen kavels verkocht’’, schrijft de gemeente. In Wytgaard ging het om 1 verkoop. In de Wergeaster wijk Grut Palma gingen 15 kavels ‘over de toonbank’. In de Stienser buurt Steenslân werden 35 kavels verkocht.

Nieuws

Meest gelezen