Kwestie Qatar loopt met sisser af voor NHL Stenden

NHL Stenden heeft adequaat ingegrepen in de kwestie over mogelijke diplomafraude op de vestiging in Qatar. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in een vandaag gepubliceerd rapport.

International Day op Stenden in Leeuwarden, waar studenten van verschillende nationaliteiten hun eigen land kunnen promoten. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

International Day op Stenden in Leeuwarden, waar studenten van verschillende nationaliteiten hun eigen land kunnen promoten. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De hogeschool voldoet daardoor nu aan de wettelijke eisen ten aanzien van het onderwijs in het buitenland. Ook is de toelating van studenten uit Qatar goed geregeld en is er duidelijkheid over het verlenen van vrijstellingen aan buitenlandse studenten en over de rol van de examencommissie.

Maar om dit positieve oordeel te kunnen krijgen heeft de hogeschool wel ‘drastische maatregelen’ getroffen, aldus de inspectie. Er is een einde gemaakt aan de constructie dat studenten in Qatar een Nederlands diploma of getuigschrift konden krijgen.

,,Gekozen is voor een nieuwe aanpak waarmee een strikte scheiding wordt aangebracht tussen het onderwijs in Qatar en het onderwijs in Nederland. Dit betekent dat de studenten onderwijs naar Qatarees recht volgen en een Qatarees getuigschrift ontvangen’’, bericht de inspectie. Deze aanpak wordt ook doorgevoerd op de andere buitenlandse vestigingen van NHL Stenden in Bali en Zuid-Afrika.

Het rapport is het sluitstuk van diepgravend onderzoek naar de praktijken in Qatar, waar Qatarese studenten mogelijk door gesjoemel aan een erkend Nederlands diploma kwamen. Daarover ontstond grote ophef na een uitgebreide publicatie van NRC Handelsblad in februari 2019.

Op grond van de berichten startte de toezichthouder een onderzoek. Dat leidde in juni vorig jaar tot een vernietigend rapport waarin de inspectie vaststelde dat er ‘onvoldoende waarborgen’ waren om vast te stellen of het verlenen van diploma’s in Qatar voldeed aan de Nederlandse kwaliteitseisen.

Daarbij ging het om twee aspecten: NHL Stenden voldeed niet aan de zogeheten ‘25 procentsnorm’, waarbij minstens een kwart van de vereiste studiepunten bij de hogeschool in Nederland werd behaald. Van de 88 Qatarese studenten die in de periode 2012-2014 begonnen met hun opleiding voldeed slechts circa 10 procent aan deze eis.

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat in de periode voor 2016 door vier studenten mogelijk fraude is gepleegd tijdens de opleiding. Zij zijn van de opleiding verwijderd en hebben geen Nederlands getuigschrift gekregen, schrijft de inspectie. Dit deel van het onderzoek naar de gang van zaken in Qatar is overigens uitgevoerd door NHL Stenden zelf, in opdracht van de inspectie. Deze constructie was nodig omdat de Onderwijsinspectie zelf geen onderzoek mag doen buiten Nederland.

De hogeschool kreeg opdracht te komen met een herstelplan, dat nu dus door de inspectie positief is beoordeeld. In het eindverslag wordt ook gemeld dat van een mogelijk gebruik van publiek geld voor de private activiteit in Qatar geen sprake is geweest. NHL Stenden is blij met het eindoordeel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Onderwijs