Kwart inwoners levert medicijnresten nooit in (en daardoor komen steeds meer pillen in ons oppervlaktewater)

Een kwart van de inwoners van Noord-Nederland levert ongebruikte medicijnen nooit in bij de apotheek of milieustraat. Een derde doet dit altijd. Dat concluderen onderzoekers van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

In Nederland komt jaarlijks 190.000 kilo medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Foto: Shutterstock

In Nederland komt jaarlijks 190.000 kilo medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Foto: Shutterstock

Lees meer over
Leeuwarden

Zij onderzochten hoe inwoners van Noord-Nederland omgaan met ongebruikte medicijnen, in opdracht van het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten Uit Water. Daarin hebben gezondheids- en andere organisaties zich verenigd. Zij worden geconfronteerd met het feit dat steeds meer medicijnen in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Hier brengen ze schade toe aan dieren en het milieu.