De 'koningen van Wijnaldum' waren niet zomaar zo rijk: ze beheersten een belangrijke handelsroute naar Duitsland: 71.000 scherven onderzocht

De ‘koningen’ van Wijnaldum waren in de vroege middeleeuwen baas over een belangrijke handelsroute naar Duitsland. Massa’s Duitse potten kwamen hier terecht, zo blijkt uit de analyse van 71.000 potscherven.

De fibula. Foto LC/Erwin Boers

De fibula. Foto LC/Erwin Boers

Lees meer over
Leeuwarden

Wie Wijnaldum noemt, roept in historische kringen meteen het beeld op van de fantastische gouden fibula. Die werd in 1953 gevonden in het dorp ten oosten van Harlingen en ligt als topstuk van de terpenarcheologie in het Fries Museum. Wijnaldum moet rond 600 na Christus machtige bewoners hebben gehad. Hedendaagse deskundigen zien deze plek als het centrum van een koninkrijkje, maar de wereld van die Friese koningen is lastig te begrijpen. Betrouwbare geschriften uit die tijd ontbreken. Wie meer kennis wil verzamelen, kan dan ook alleen terecht bij de archeologie. Met deze gedachte startten onderzoekers begin jaren negentig een serie grote opgravingen.