Kerstnachtdienst voor Friese zorginstellingen

Harmonie Weidum tijdens Oare Fyzje Sjongfestival in 2019. FOTO PDF GRAFIE

Een online kerstdienst had Harmonie Weidum al op de planning, maar door dat plan ging een kruis toen de lockdown werd afgekondigd. Toch vonden ze een manier om coronaproof op te treden voor mensen in zorginstellingen.
Lees meer over
Leeuwarden

Acht zorginstellingen in Friesland hadden de link voor de kerstnachtdienst van Harmonie Weidum al opgevraagd. Dat het er vlak na de lockdown op leek dat de online dienst niet door zou kunnen gaan, was dus ook een flinke domper. ,,De âlderen fine ús muzyk faak sa moai en kinne it wol brûke, hielendal yn dizze tiid”, zegt Janneke de Boer, voorzitter van Harmonie Weidum. ,,Al ús oare eveneminten, hoe lyts ek, hawwe wy al ôfsein, mar foar dizze tsjinst woene wy dochs in oplossing fine.”

De muziekvereniging besloot iedereen apart op te nemen voor de video en de beelden daarna bij elkaar te zetten. Het originele programma van anderhalf uur is nu teruggeschroefd tot een half uur. Toch ziet De Boer het nog helemaal zitten. ,,Wy binne tankber en bliid dat wy minsken hawwe dy’t dizze fideo mooglik meitsje kinne.”

Eerder te bekijken

Harmonie Weidum doet de dienst in samenwerking met dominee Hinne Wagenaar die een kerstverhaal vertelt. Het kinderkoor van kerkelijke gemeenschap Westerwert zou zich ook laten horen, maar dat optreden kan niet meer doorgaan.

De kerstnachtdienst is op kerstavond vanaf 21:30 uur te volgen en speciaal voor zorginstellingen is het mogelijk om het concert op eerste of tweede kerstdag te zien. ,,In protte âldere minsken lizze nei alle gedachten rûn healwei tsienen al op bêd. Dêrom biede wy de tsjinst dan spesjaal foar harren oan.”

www.harmonieweidum.nl

Nieuws

menu