Kees Krottje wordt 100 jaar, maar kan het niet vieren - wie stuurt hem een kaartje?

FOTO LC

Het dreigt een eenzaam eeuwfeest te worden voor Kees Krottje. Vanwege het coronavirus mag de hoogbejaarde Alde Leister om utens waarschijnlijk geen bezoek ontvangen op zijn honderdste verjaardag.
Lees meer over
Leeuwarden

Daarom roept kleindochter Hilda Talsma uit Warten via de  Facebookpagina Corona Hulp Leeuwarden  iedereen op Krottje een kaart te sturen. ,,Hoe kinst in âlde man, dy’t net in kant mear út kin, bliid meitsje? Mei in kaart en aardige wurden! Wy hoopje dat er alle dagen in pear krijt oant syn jierdei op 8 april’’, schrijft ze. 

Het bezoek dat de burgemeester van zijn woonplaats Maastricht hem die dag zou brengen, is geschrapt. Evenals de visite van zijn vier kinderen, elf kleinkinderen, vijf achterkleinkinderen en broer die op 12 april gepland stond.

Krottje verhuisde aan het einde van de Tweede Wereldoorlog naar Maastricht om daar als politieman aan de slag te gaan. Hij en zijn uit Holwerd afkomstige, inmiddels overleden vrouw, zijn altijd in de Limburgse hoofdstad blijven wonen. Een zoon vestigde zich later in Friesland. De bijna eeuweling is nog altijd verbonden met deze provincie. Hij leest de dorpskrant van Alde Leie trouw en volgt de verrichtingen van SC Heerenveen op de voet.

Mocht de overheidsmaatregel in de aanpak tegen het coronavirus afdoende blijken en het dagelijkse leven na 6 april weer op gang komen, dan krijgt Krottje alsnog zijn verjaardagsfeest, aldus zijn kleindochter. Ze meldt verheugd dat haar pake ,,yntusken de earste kaarten al binnen hat’’.

Zijn adres: pake/opa Kees Krottje, Vlierhoven 46b, 6225 HK Maastricht.

Nieuws

menu