Instorten Emmakade? Als je niet graaft, is er niets aan de hand, zegt de wethouder

Er is geen enkel gevaar voor instorting van delen van de Emmakade in Leeuwarden als er geen fietsstraat wordt aangelegd. Dat zegt wethouder Friso Douwstra.

Emmakade in Leeuwarden.

Emmakade in Leeuwarden. Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen

In een brief aan de raad schreef het college van B en W dinsdag dat de kademuur aan de zuidzijde van de Emmakade op enkele plaatsen zou zijn verzwakt. Als er gegraven wordt om een fietsstraat aan te leggen, zou er een kans zijn dat de kademuur instort. Maar mogelijk instortingsgevaar bij graafwerkzaamheden is niet de enige reden waarom de aanpassing van de Emmakade tot fietsstraat miljoenen duurder uit gaat vallen dan gedacht.

,,Als je gaat graven en de kade gaat herinrichten, dan moet je voldoen aan de nieuwe eisen die tegenwoordig gesteld worden. Dan moet er een fundament achter de kademuur worden aangelegd”, aldus Douwstra.

Uit de berekeningen van de plannen komt namelijk naar voren dat de kade niet voldoet aan de huidige stabiliteitsnorm van het bouwbesluit. De kosten om de Emmakade te verstevigen voor de aanleg van de fietsstraat worden geraamd op tussen de 2,5 en 3 miljoen euro.

Gebouwd op houten palen

De kademuur van de Emmakade is gebouwd in 1899 op een constructie van houten palen. Ruim honderd jaar later, in 2000, is er schuimbeton achter de muur aangebracht. Uit de recente onderzoeken blijkt dat de houten palen in goede staat zijn en dat geldt ook voor het metselwerk.

,,Laat je alles zoals het nu is, dan is er niks aan de hand met de Emmakade en hoeft er niets gedaan te worden”, aldus Douwstra.

Dat de zuidzijde van de Emmakade deel uit gaat maken van de fietsstraten in de stad, is besloten in 2017. Het Cambuursterpad, de Maria Louisastraat, Achter de Hoven, de Zuidergrachtswal en de zuidzijde van de Emmakade zouden omgevormd worden tot fietsstraten voor een bedrag van ruim 7 ton.

Maar na protesten uit de buurt zijn de plannen voor het stuk Emmakade, een kleine kilometer lang, aangepast. Omdat het een beschermd stadsgezicht is, was rood asfalt geen optie voor de bewoners. Om de bomen te behouden, moest ook extra geld worden uitgetrokken.

Veel en veel duurder

Het stukje Emmakade, dat ruim drie ton zou kosten in de oorspronkelijke plannen, staat nu voor 860 duizend euro in de boeken. Dat betekent dat de maatregelen die nodig zijn om de fietsstraat aan te leggen, minimaal drie keer zo duur zijn als het stuk fietsstraat zelf. De totaalprijs voor de 900 meter fietsstraat (aanleg plus de noodzakelijke versteviging van de kade) komt dan op een bedrag van tussen de 3,3 en 3,9 miljoen euro

,,Het is een terechte vraag of je het dat waard vindt”, erkent Douwstra. ,,Maar die conclusie trek ik nog niet. We kunnen kijken naar alternatieven zoals de noordzijde of de Willem Lodewijkstraat. En misschien kan het aangepast worden zonder de straat open te halen. Die afweging maken we in het najaar met de raad.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden