Op het Brada-terrein in Leeuwarden komt een 13,5 meter hoge hal met een ijsbaan (speciaal voor Elfstedenmusical De Tocht )

Elfstedenmusical De Tocht wil bouwen op het voormalige Brada-terrein aan de Snekertrekweg in Leeuwarden. Voor maximaal vijf jaar komt hier een 13,5 meter hoge hal, met hierin een ijsbaan.

De locatie in Leeuwarden.

De locatie in Leeuwarden.

De organisatoren van het ijsspektakel toerden vorig jaar door de stad op zoek naar een goede plek voor de voorstellingen. Al heel snel waren ze enthousiast over het braakliggende slachthuisterrein tussen Snekertrekweg en Marshallweg.

,,Je zit op loopafstand van het station’’, zegt zakelijk directeur Hans Staal van De Tocht BV. Ook voor de bevoorrading en bereikbaarheid van bezoekers en medewerkers is dit een handige plek. Bovendien zit de officiële startlocatie van de Elfstedentocht om de hoek: bij de Zwettehaven.

De bouwvergunning is inmiddels aangevraagd en vandaag krijgen omwonenden per brief een uitnodiging voor een informatie-avond. De gemeente staat positief tegenover een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan. Hierdoor zou de hal vijf jaar kunnen blijven staan.

Zo lang er voldoende kaartjes verkocht worden, gaat de voorstelling door

,,De hal wordt wordt 55 meter breed, 110 meter lang en 13,5 meter hoog. Hij is van herbruikbare materialen, het gaat om een volledig circulair proces’’, vertelt Staal. In beginsel ziet de hal er uit als een ‘doos’, ,,maar we bekijken nog of we hem mooier kunnen aankleden’’, zegt creatief- en marketingdirecteur Foppe van der Veen. Dat zou kunnen met groenvoorzieningen. In het gebouw komt ook een restaurant voor de musicalgasten.

De musicalvoorstellingen beginnen in oktober 2022. Het is de bedoeling om in het eerste musicaljaar 300.000 bezoekers te trekken. Hoe lang de musical zal draaien, is nog onbekend. ,,We werken met een open-einderegeling’’, zegt Staal. Zo lang er voldoende kaartjes verkocht worden, gaat de voorstelling dus door.

De coronamaatregelen leidden vorig jaar tot uitstel, maar dat had ook voordelen, zegt Staal. Het was namelijk spannend hoe de vernieuwde milieuvergunning bij buurman Zandleven zou uitpakken. Vanwege brand- of explosiegevaar in deze verffabriek lag er altijd een brede ‘gevarenzone’ omheen.

,,Wij wisten dat er een revisie aan kwam’’, zegt Staal. Zandleven heeft zijn productieproces de laatste jaren sterk gewijzigd, waardoor de risico’s aanzienlijk zijn verminderd. ,,In april hoorden wij dat de vernieuwde milieuvergunning er lag.’’ De beperkingen voor de omgeving zijn hiermee verdwenen: ,,Dat maakte voor ons de weg vrij.’’

Op het fabrieksterrein is plek voor 250 auto’s. Andere bezoekers kunnen bijvoorbeeld uitwijken naar de gemeentelijke parkeergarage Revius aan de Tesselschadestraat. In totaal wordt een parkeerbehoefte van 450 auto’s verwacht.

De hal biedt ruimte aan 1460 bezoekers

Musicalbezoekers komen meestal in groepsverband, zegt Van der Veen. Sommigen nemen een hotel in de omgeving, ,,maar we verwachten dat niet iedereen in Leeuwarden verblijft.’’ Bezoekers worden via arrangementen namelijk ook verleid om in andere Friese steden een hotel te nemen. ,,We bekijken of we hen kunnen halen en brengen.’’

De organisatie had gehoopt dat er gebouwd kon worden op de fundering van de oude fabriek, ,,maar dat bleek onmogelijk.’’ Er moeten dus nieuwe palen geslagen worden.

De nabije omgeving telt weinig huizen, maar de organisatie belooft haar best te doen om overlast beperkt te houden voor de nieuwe woningen aan de Harlingertrekweg op het oude LPF-terrein. ,,Je zit met de verplaatsing van het geluid over het water.’’

De hal biedt ruimte aan 1460 bezoekers en de organisatie gaat uit van zeven voorstellingen per week, met de meeste druk op vrijdag, zaterdag en zondag. Er zijn geen voorstellingen op zondagavonden en ook niet op maandag en dinsdag. Doel is om na 23.00 geen geluid meer te produceren.

De totale investering beslaat nu ruim 8,8 miljoen euro. Hierin zit ook een bedrag van 125.000 euro uit de coronaregeling van de provincie en verder 75.000 euro van de gemeente.

Het slachthuis van Brada verloor in 2009 zijn functie en werd in 2018 afgebroken. Het terrein ligt nog bezaaid met puin, maar wordt later dit jaar opgeruimd. Eigenaar Baia Vastgoed stelt de grond beschikbaar voor de musical, maar zoekt voor de langere termijn een definitieve bestemming. De gemeente mikt op grootschalige woninghoogbouw in deze omgeving.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
De Tocht
Instagram