Hoe twintig ouderen samenwonen met meer dan honderd jongeren in Leeuwarden: 'We zijn de opa en oma van de Aldlânstate'

In de oude serviceflat Aldlânstate in Leeuwarden zijn de oorspronkelijke, oudere bewoners inmiddels flink in de minderheid. Twintig ouderen wonen samen met ongeveer honderdnegentig jongeren.

Op de voorgrond Wybe Posthuma, op de bank zit zijn vrouw Daisy,

Op de voorgrond Wybe Posthuma, op de bank zit zijn vrouw Daisy, FOTO NIELS WESTRA

Lees meer over
Leeuwarden

Samenwonen met jongeren bevalt Wybe Posthuma (82) en zijn vrouw Daisy (86) prima. Ze wonen nu zes jaar in Aldlânstate. In het begin met alleen maar ouderen, nu met een hele groep jongeren. Posthuma is de voorzitter van de bewonersvereniging. ,,Ik was bij het besluit om hier jongeren te laten wonen”, vertelt hij. ,,In de vereniging was daar wat gekakel over, maar ik dacht: waarom niet?”