Hoe Leeuwarden bouwt aan een klimaatbestendige stad

Plensbuien met tientallen millimeters regen in korte tijd, periodes van warmte en droogte, een gaskraan die wordt dichtgedraaid. De veranderingen in het klimaat en de afspraken in het landelijke Klimaatakkoord vragen om ingrijpende maatregelen. In Leeuwarden zijn de concrete resultaten te zien: een waterberging aan het einde van de straat, meer en diverser groen in de bermen, hergebruik van materialen en nieuwe vormen van energie.

Een groene gevel in de Nieuwe Oosterstraat

Een groene gevel in de Nieuwe Oosterstraat FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Lees meer over
Leeuwarden

,,We komen uit een tijd van globalisering, waarbij de sky the limit was’’, zegt Leeuwarder wethouder Bert Wassink aan het begin van een rondrit langs klimaatprojecten in zijn gemeente. ,,Maar aan die groei zitten grenzen. In Friesland en Leeuwarden moeten we inhoud geven aan het klimaatbeleid dat landelijk is ingezet.’’ In de hoofdstad gebeurt dat gebaseerd op drie pijlers: klimaatneutrale energie- en warmtevoorziening (verdere verandering tegengaan), klimaatadaptatie (aanpassen aan verandering) en het stimuleren van de circulaire economie. Wassink: ,,Uiteindelijk willen we ernaar toe dat we in Friesland evenveel energie opwekken als we verbruiken. Ondernemers nemen daarin het voortouw.’’ De extreem warme en droge periode die net achter ons ligt, maakt de klimaatverandering zichtbaar. ,,Uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau blijkt dat dat het grootste deel van de inwoners de noodzaak zien van klimaatmaatregelen‘’, zegt Wassink. ,,Voorwaarde is wel dat het beleid van de mensen wordt. Juist hier in Friesland zou dat moeten kunnen. Nergens zijn zo veel lokale coöperaties .’’