Hobbels hotelplan It Soal zijn geslecht

It Soal bij Workum krijgt dan toch zijn gedroomde make-over. De gemeente geeft fiat voor een herinrichting van het recreatiegebied en de komst van een hotel, wellness en grotere jachthaven.

 AquaResort It Soal in Workum

AquaResort It Soal in Workum BEELD GOOGLE STREETVIEW

Het had heel wat voeten in aarde, maar AquaResort It Soal in Workum heeft na jaren onderhandelen eindelijk de goedkeuring voor een groot vernieuwings- en uitbreidingsplan.

Het aantal voorzieningen in het recreatiegebied met een camping en jachthaven aan het IJsselmeer wordt flink uitgebreid. Er komt een hotel bij met 50 kamers, 150 appartementen en een nieuwe jachthaven met maximaal 90 ligplaatsen. De bestaande jachthaven wordt heringericht. Daarnaast verrijst er op het terrein een centrumgebouw met een zwembad en wellness. Ook komt er een overdekte botenstalling en de parkeerruimte wordt uitgebreid en anders verdeeld.

Meer luxe

Ondernemer Gert Jan Mondeel is al jaren bezig met een vernieuwingsplan voor It Soal. Het resort moet beter aansluiten bij de sterk veranderende vraag van toeristen en recreanten die meer luxe willen. De directeur en eigenaar hoopt door de camping en haven aan te vullen met de andere voorzieningen een diverser publiek aan te trekken dat het hele jaar door terecht kan op It Soal.

Een eerder plan strandde in 2012 op bezwaren van natuurorganisaties. De kwestie belandde bij de Raad van State en uiteindelijk trok It Soal aan het kortste eind. Beide partijen gingen daarop met elkaar om de tafel om tot een plan te komen dat op ieders instemming kon rekenen.

Fûgelwacht Warkum en Omkriten, de Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd en It Fryske Gea zijn er nauw bij betrokken. Ze praatten mee over de plek van de overdekte botenstalling, het ecologisch onderzoek en de groeninrichting van het gebied ten noorden van de Suderséleane.

Stikstofeffecten

In juni vorig jaar was er overeenstemming bereikt over alle stukken. De aangescherpte stikstofregels zorgden er echter voor dat de gemeente het bestemmingsplan toen niet kon vaststellen. Eerst moest worden bepaald wat de stikstofeffecten waren van het plan.

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân concluderen nu naar aanleiding van die onderzoeksuitkomsten dat de stikstofnormen geen effect hebben op de uitvoering van het Soalplan en stelt dat ,,hiermee het laatste struikelblok is weggenomen om het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad aan te kunnen bieden.” Mondeel was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden