Hier gebeuren de meeste fietsongelukken in Leeuwarden

De kruising Verlengde Schrans/Borniastraat in Leeuwarden waar veel ongelukken gebeuren. FOTO GOOGLE STEETVIEW

De kruising Verlengde Schrans/Borniastraat is in veel opzichten de gevaarlijkste verkeerslocatie in de gemeente Leeuwarden. De plek telt veel ongelukken en fietsgewonden.
Lees meer over
Leeuwarden

Dit blijkt uit een ongevallenanalyse van de gemeente op basis van alle ongevallen in de periode van 2017 tot en met 2019. Waar het Stationsplein op dit moment veel aandacht krijgt, zijn er in de gemeente wel plekken aan te wijzen waar meer gewonden vallen, benadrukte wethouder Friso Douwstra vorige maand dan ook.

Dit blijkt inderdaad uit de cijfers die ambtenaren op een rijtje hebben gezet. De kruising bij de Borniastraat telde drie gewonde fietsers in de onderzoeksperiode, evenals Dit geldt ook voor de hoek Tuinen/Oosterkade.

Als ook alle andere soorten ongevallen worden meegeteld, scoort het gebied rond de rotonde Bleeklaan/Groningerstraatweg het hoogst. Hier werden vijftien ongelukken gemeld. De grootste brokkenplek buiten de stad is de Aldlânsdyk bij Britsum, hoewel het een doodlopende weg is, gebeurden er maar liefst negen aanrijdingen. Heel opmerkelijk, vindt de gemeente, want ,,dit is een voor gemotoriseerd verkeer doodlopende weg.’’

Wie uitsluitend kijkt naar dodelijke ongelukken, moet de Stûkenwei bij Warten aanwijzen als gevaarlijkste plek in de gemeente. Daar stierven twee automobilisten, zonder enig onderling verband. Het betrof een man die in een sloot belandde en een bestuurder die op een veewagen botste.

Fietsongevallen

De ambtenaren richtten zich bij hun analyse vooral op fietsongevallen, op verzoek van de gemeenteraad. Van de zeven mensen die in de onderzoeksperiode in het Leeuwarder verkeer om het leven kwamen, zaten er twee op de fiets. Het ging om ongevallen op de kruising Douwe Kalmaleane/Johan Winklerwei en de Engelsestraat/Harlingerstraatweg.

In het algemeen gebeuren fietsongevallen het vaakst op de eerder genoemde kruising van de Borniastraat/Verlengde Schrans (zeven keer) en bij de rotonde van de Vrouwenpoortsbrug (vijf keer). Ook hoog (vier keer) scoren de rotonde Vliet/Bleeklaan, de kruising Huizumerlaan/Schrans en de kruising Schrans/Hollanderdijk. Hetzelfde geldt voor de hoek Hoeksterpad/Voorstreek en de hoek Tuinen/Oosterkade.

Optelsom kruispunten

In het algemeen valt de Schrans dus op. Ook andere grote invalswegen als de Harlingerstraatweg en Groningerstraatweg en de Stationsweg/Zuiderplein tellen veel ongelukken, zo blijkt. Het gaat dan echter wel om een optelsom van verschillende kruispunten. Rond de binnenstad en op Schrans zijn bovengemiddeld veel fietsers en voetgangers. Dat verklaart voor een deel waarom hier veel ongelukken gebeuren.

,,Fietsers en e-bikers raken het vaakst gewond’’, meldt de gemeente. Zij vormen 42 procent van het aantal verkeersgewonden in Leeuwarden. Van hen is 16 procent zeventig jaar of ouder. Van alle ongelukken bestaat 30 procent uit flankongevallen: vaak is er dan geen voorrang verleend.

Nieuws

menu