Het rijke Roomse leven in Easterwierrum

De Sint Vitusparochie in Leeuwarden wil zoveel mogelijk katholieke gebouwen in eigendom houden in plaats van af te stoten. De voormalige pastorie in Easterwierrum is een mooi voorbeeld. Na een opknapbeurt is de woning klaar voor de verhuur.

Jan Hubers voor de pastorie van Easterwierrum, behorend bij de naastgelegen Sint Wirokerk.

Jan Hubers voor de pastorie van Easterwierrum, behorend bij de naastgelegen Sint Wirokerk. FOTO NIELS WESTRA

Lees meer over
Leeuwarden

Het had weinig gescheeld of de pastorie aan de Dilledyk was verkocht, net als de naastgelegen Sint Wirokerk uit 1925. Begin 2013 sloot het godshuis zijn deuren en de laatste pastoor was al lang vertrokken. Dus, was lange tijd de heersende gedachte binnen de katholieke kerk: weg met het vastgoed.

Nieuws

menu