Het nieuwe gebouw van IKC Prins Constantijn in Leeuwarden combineert oud en nieuw ineen

Met leerpleinen, instructielokalen en een veel groter schoolplein met (straks) een moestuin is integraal kindcentrum (IKC) Prins Constantijn in Leeuwarden klaar voor de toekomst. Donderdag kregen de kinderen er voor het eerst les.

Het vroegere schoolplein heeft plaats gemaakt voor zogeheten ‘leerpleinen’, de oude buitenmuren zijn nog te zien.

Het vroegere schoolplein heeft plaats gemaakt voor zogeheten ‘leerpleinen’, de oude buitenmuren zijn nog te zien. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

En dat had eigenlijk een jaar eerder moeten zijn; de ingrijpende ‘vernieuwbouwoperatie’ van de vroegere Koningin Emmaschool (uit 1928) in de Willem Sprengerstraat liep nogal wat vertraging op. Die had verschillende oorzaken, vertelt directeur Rita de Groot.

Zo bleek er een vleermuizenkolonie in de buurt te huizen en waren er bezwaren van overburen tegen de werkzaamheden. Die werden ongegrond verklaard maar zorgden er wel voor dat de bouwvergunning op zich liet wachten. Toen die eindelijk verstrekt was, bleek dat de bouw meer dan een half miljoen duurder uitviel dan de begrote 2,8 miljoen. Het extra geld werd bijeengebracht door de gemeente, scholenvereniging PCBO en kinderopvang Sinne. De Groot: ,,En we hebben drie bezuinigingsrondes gehad. Daar heb ik me wel wat zorgen over gemaakt, maar wat we graag wilden, hebben we kunnen behouden, zoals een klimaatsysteem en goede akoestiek.’’

Schoolplein is leerplein

Drie jaar lang zat de school op een tijdelijke locatie in een schoolgebouw in de Goudenregenstraat.

De uitbreiding was nodig vanwege de omvorming van de basisschool, die voorheen twee locaties had, tot IKC. Nu zijn de kinderen van de vestiging in de Vrijheidswijk erbij gekomen, net als de nabijgelegen kinderopvang Sinne.

Het resultaat van de vernieuwbouw is een modern schoolgebouw waarbij oud en nieuw vloeiend in elkaar overlopen. Dat is vooral te zien in het ‘centrum’ van de school. Het vroegere schoolplein heeft hier plaats gemaakt voor zogeheten ‘leerpleinen’, de oude buitenmuren zijn nog te zien.

De historische gevels zijn deels overeind gebleven; op een ervan prijkt de naam Koningin Emmaschool, die voorheen schuilging onder een bord met de huidige naam. Het IKC biedt onderwijs en opvang aan zo’n 220 kinderen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden