Oud-bewoners van kamp Wyldemerk graven mee naar resten uit hun eigen historie: archeologen vinden het fascinerend

Oud-bewoners groeven zondag bij Harich naar resten van het oude barakkenkamp Wyldemerk. Iedere vondst rakelde bij hen herinneringen op. Archeologen vonden het een fascinerende ervaring.

Opwinding als een steen uit de fundering van een woonbarak wordt gevonden. Video | Arodi Buitenwerf

Lees meer over
Leeuwarden

,,Hier begon de muur van de moskee, daar stond de minaret en verderop woonden wij’’, zegt Arsad Hatoeina tussen de bomen. In de uitgegraven proefsleuf voor hem steekt een stuk beton uit de grond. De plek van de minaret is te herkennen aan geel zand.

‘Verstoppen op de heide’