Gruttoseizoen geopend: 'We hebben iedereen nodig'

Syb van der Ploeg (links) en Wiebe Kaspers vertolken ‘De koning van de weide’. FOTO JORIEN BAKKER

Op een steiger in Easterlittens heeft Kening zondagmiddag de lente en het gruttoseizoen ingeluid. Met muziek, verbindende woorden en een enkele kritische noot.

Kapstok voor de ceremonie was de terugkeer van zendergrutto Aent Lieuwes, die zich vorige week weer meldde na de trek van Senegal, via Portugal, naar Friesland. Hij heeft het vaandel overgenomen van boegbeeld Amalia, die vermoedelijk is omgekomen.

Lees ook: Bekendste Friese grutto van de radar verdwenen: al ruim een jaar niets meer vernomen van Amalia

Veranderend landschap

Marcia de Graaff van Kening spiegelde de terugloop van het aantal grutto’s (-80 procent) aan die van het aantal boerenbedrijven met rundvee (-90 procent) sinds 1960. Ook de insectenstand kelderde in dezelfde periode en dat raakt de grutto’s. De Graaff: ,,Er worden niet voldoende kuikens vliegvlug, wat vermoedelijk komt door een gebrek aan insecten wanneer de kuikens deze het hardst nodig hebben.’’

,,De grutto is een symbool voor een manier van boeren die recht doet aan boer, burger en biodiversiteit. Aent Lieuwes vertelt dus een groter verhaal dan alleen dat van hem en zijn soortgenoten. Hij vertelt ons een verhaal van een veranderend landschap. We hebben iedereen nodig om ons platteland leefbaar te houden.’’

‘Grutto past bij Friesland’

Ook Johannes Kramer, burgemeester van Noardeast-Fryslân, onderstreepte het belang van de grutto: ,,Die past bij Friesland en Nederland, ook omdat de zorg daarvoor door zoveel mensen wordt gedaan: door boeren, nazorgers en wetenschappers die allemaal betrokken zijn. En dat doen ze niet alleen voor die grutto zelf, maar voor ons allemaal. Als het goed gaat met de grutto, gaat het goed met ons weidevogellandschap en gaat het ook goed met onze natuur en onze omgeving. Voor de volgende generatie is het toch ondenkbaar als de weilanden hier achter ons doodse woestenijen worden zonder weidevogels.’’

Veehouder Marten de Jong, die met collega’s een weidevogelgebied bij Baaium heeft laten groeien, kraakte nog wel een kritische noot over de provincie. Dat die in haar ontwerp-omgevingsverordening de zorgplicht voor vogels wil vatten in regels, met nestcontroles voor iedere landbewerking, noemde hij een misser. ,,Afdwingen, dat moet je nooit doen. Het moet van onderop groeien, dat is bij ons ook gebeurd. Dan leeft het en krijgt het ook een vervolg.’’

Predatoren

De Jong zou de provincie wel graag aan zijn kant vinden als het gaat om het wegvangen van predatoren. ,,Daar zoeken wij ondersteuning in. Dat is echt een knelpunt.’’ Op dat terrein kunnen burgers en boeren zelf trouwens ook iets betekenen: ,,Houd katten ’s nachts binnen!’’

Met het doppen van een kippenei en een uitvoering van ‘De koning van de weide’ bekrachtigden Syb van der Ploeg en Wiebe Kaspers de start van de lente.

De ceremonie is terug te zien op de website van Kening .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Kening fan e Greide