Grote zorg om jongeren in Leeuwarden: activiteiten in kerstvakantie

De gemeente Leeuwarden maakt zich grote zorgen om jongeren. Kwetsbare jeugd valt tussen wal en schip en de overlast van hangjongeren groeit sterk.

Jongeren ‘hangen’ samen bij de Blokhuispoortbrug in Leeuwarden.

Jongeren ‘hangen’ samen bij de Blokhuispoortbrug in Leeuwarden. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Het aantal Leeuwarder meldingen over jeugdoverlast ligt inmiddels twee tot drie keer zo hoog als in andere jaren. ,,In mijn beleving is dat het directe gevolg van corona’’, zegt D66-wethouder Hilde Tjeerdema. Pubers zoeken de straat op om elkaar te ontmoeten, nu dit bij sport of andere bezigheden niet meer kan.

In de eerste negen maanden van dit jaar kreeg de gemeente 1129 klachten over hangjongeren. Ter vergelijking: in 2019 ging het om ‘slechts’ 485 meldingen. Soms betreft het ernstige problematiek. ,,En het jaar is nog niet voorbij’’, zegt Tjeerdema. ,,We proberen in ieder geval in de kerstvakantie iets te organiseren. Daar is rijksgeld voor.’’

‘Positieve aanpak’

,,Dit doen we samen met Neushoorn’’, legt Martine Diepenhuis van de gemeente uit. ,,We gaan uit van een positieve aanpak.’’ Via sociale media, livestreams en andere digitale kanalen worden jongeren naar de activiteiten van het popcentrum gelokt. Hoe het programma er precies komt uit te zien, is nog niet duidelijk. In ieder geval kunnen jongeren niet zelf naar Neushoorn: alles speelt zich op internet af.

Daarnaast heeft de rijksoverheid geld beschikbaar gesteld om op langere termijn hulp te bieden aan kwetsbare jongeren die door de coronamaatregelen tussen wal en schip dreigen te vallen. Dat zijn vaak pubers die niet opvallen.

13 of 14 jaar

Sowieso is er veel begeleiding en contact met ouders nodig, blijkt uit de nieuwe veiligheidsnota, die de gemeente dinsdag presenteerde. De meeste overlast komt namelijk van relatief jonge kinderen. Die zijn nog maar 13 of 14 jaar, maar vertonen ‘excessief zorgelijk grensoverschrijdend gedrag.’

Zulke groepjes bezorgen de Taskforce Jeugd handenvol werk. Politie, jongerenwerkers, stadstoezicht en andere hulpverleners werken samen in dit team, dat het afgelopen jaar heel wat voor zijn kiezen kreeg. De nota beschrijft hoe jongerengroepen de stadstoezichthouders belaagden bij de Lunatokermis. Ook zou een grote groep jongeren de politie hebben bekogeld bij het Cambuurstadion.

Strijd tussen jeugdgroepen

Het stuk meldt zorgelijke voorvallen in Stiens en veel stadswijken. Denk bijvoorbeeld aan de strijd tussen jeugdgroepen uit de Vrijheidswijk en Heechterp. Er moest ook stevig worden ingegrepen tegen problematische jeugdgroep in en rondom het Abbingapark. Dat leidde tot intensieve gesprekken met ouders. De overlast stopte.

In het wijkpark van Camminghaburen was de sfeer soms zo dreigend dat wijkbewoners er niet meer langs durfden. De gemeenteraad eiste actie. Die kwam er ook. De situatie is nu beheersbaar, volgens burgemeester en wethouders: ,,De inzet van de Taskforce gaan we nu uitbreiden naar het winkelcentrum.’’

Zorgelijk is dat sommige ‘hangende’ jongeren met criminelen in aanraking komen. Uitbuiting en cybercrime liggen dan op de loer.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden