Groots plan voor mediacampus bij NDC

Het Leeuwarder NDC-terrein verandert in een open campusgebied met veel nieuwe bebouwing. Volgend jaar begint fase 1: ophoging van het bestaande gebouw met twee verdiepingen.

Beeld van de NDC-locatie, zoals deze er uit kan komen te zien wanneer het gebouw is verhoogd en uitgebreid om er een mediacampus van te maken. De verhoging van het gebouw rechts (met groen dak) vormt de eerste bouwfase. ILLUSTRATIE GEAR ARCHITECTEN

Beeld van de NDC-locatie, zoals deze er uit kan komen te zien wanneer het gebouw is verhoogd en uitgebreid om er een mediacampus van te maken. De verhoging van het gebouw rechts (met groen dak) vormt de eerste bouwfase. ILLUSTRATIE GEAR ARCHITECTEN

Het NDC-terrein, waar deze krant wordt gemaakt, is nu een ,,eiland in de stad: een gebied waar je niet komt als je er niet hoeft te zijn’’, zegt architect Bauke Tuinstra. ,,We willen het straks openen voor het publiek.’’ Onder de naam Gear werkt Tuinstra met collega-architect Jacob Borren aan de gedaanteverwisseling van het terrein. Gisteren toonden ze hun schetsen aan de gemeenteraad via een videobijeenkomst. Eerder waren bedrijven en omwonenden op dezelfde manier geïnformeerd.

De ene na de andere verandering daalt neer op het gebied dat in 1993 door het toenmalige krantenbedrijf Friese Pers in gebruik werd genomen. Deze herfst werd uitgever NDC mediagroep aan het Belgische Mediahuis verkocht. FB Oranjewoud blijft eigenaar van de grond en bebouwing. Er loopt al lange tijd onderzoek naar de ontwikkeling van een ‘Media Innovatie Campus’. Mediahuis is huurder, maar er komen straks meer gebruikers bij.

Samenwerkingskansen

FB Oranjewoud ziet veel samenwerkingskansen met het Friesland College, bedrijven en instellingen. Mogelijk is er ook belangstelling bij bedrijven van de naastgelegen Watercampus, die daar uit hun jasje groeien, opperde wethouder Friso Douwstra gisteren.

Samen met collega-wethouder Hein de Haan daagde hij FB Oranjewoud uit om groots te denken. De wethouders willen het spoor door de stad namelijk verdiepen. Dat biedt kansen om nieuwe wandel- en fietsverbindingen te leggen tussen de Potmarge en de binnenstad. Het NDC-gebied vormt hierbinnen de centrale verbindingsas.

Verbindingskansen

Architecten Borren en Tuinstra zien nu al verbindingskansen: ze tekenden drie nieuw oversteekplekken over de Oostergoweg, waardoor je makkelijker van het NDC-terrein naar de Watercampus kunt lopen. Dan ga je ook makkelijker even langs de Potmarge-oever zitten, suggereerde Borren. De ontwerpers tekenden een horecazaak in de zuidoosthoek van het NDC-gebied.

In de praktijk zal de uitvoering van al die verregaande ideeën niet zo snel gaan. Fase 1 van de plannen richt zich uitsluitend op het bestaande complex. Volgens het huidige bestemmingsplan mogen er twee extra bouwlagen op de zogeheten ‘banaan’: dit is het gebogen gebouwdeel langs de Oostergoweg, waarin zich de redactie van de LC bevindt.

‘Uitbouw kan vlotjes beginnen’

,,Het is de bedoeling om hiervoor in het eerste kwartaal van 2021 een omgevingsvergunning aan te vragen’’, vertelde Borren. Daar zijn geen ingewikkelde procedures voor nodig. De uitbouw kan dus al vlotjes beginnen.

Later wil FB Oranjewoud nieuw bouwen en uitbreiden aan de noord- en westzijde. De tekeningen tonen daar meer dan acht bouwlagen. Hiervoor is wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Zoiets kost minstens een jaar. Omwonenden krijgen hierbij alle ruimte voor inspraak, benadrukten de wethouders.

Voor de bouwplannen moeten de uitgestrekte grasvelden en parkeerterreinen gedeeltelijk worden opgeofferd. Toch houdt het gebied een groene uitstraling met bomen en gazon, volgens de architecten. Ze willen zoveel mogelijk groene daken aanbrengen. Om alle auto’s te kunnen parkeren, lijkt de bouw van een parkeergarage noodzakelijk.

Gevolgen voor bewoners

,,We denken op dit moment niet aan woongebouwen in dit gebied’’, zei wethouder De Haan. De gemeente is ook terughoudend met het toestaan van gebouwen in het water of dicht tegen de oever. De Potmarge heeft namelijk een status als beschermd rijksmonument.

Politieke partijen waren woensdag benieuwd naar de gevolgen voor de bewoners aan de noordzijde van de Oostergoweg, omdat de bouw flink de hoogte in lijkt te gaan.

Zij wonen echter zo ver van de nieuwbouw dat het met schaduw meevalt, denken de wethouders. De Haan zei te hopen op mooie architectuur, waardoor de uitstraling er op vooruitgaat. Hoe de nieuwe gevels er uit komen te zien, is nog niet duidelijk. Ramen zijn op de voorlopige plaatjes niet ingetekend.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden