Giftig grondwater Schrans vergt voorzichtigheid bij graafwerk

FOTO LC

Onder de noordelijke Schrans in Leeuwarden zit veel giftig benzeen in het grondwater. Gesaneerd wordt er niet. Graafwerk mag alleen heel voorzichtig.
Lees meer over
Leeuwarden

Dit blijkt uit een aanvraag van Alliander voor aanpassing van het leidingwerk nabij de Smidsbuurt. De geul die hiervoor gegraven wordt, vereist milieukundige begeleiding. De vieze grond wordt na de klus op dezelfde plek weer teruggelegd.

Vooral het grondwater is ernstig verontreinigd. Er bevindt zich al gauw 130 kuub vervuild water onder het wegdek. Metingen wijzen op een ,,sterk verhoogd benzeengehalte’’, terwijl er ook xylenen, naftaleen, minerale olie, vinylchloride en giftige verbrandingsstoffen (PAK’s) te vinden zijn. Dit blijkt uit bijgevoegde onderzoeksrapporten, waarvan een van februari dateert.

Tankstation

De olieachtige stoffen lijken afkomstig van een garagebedrijf met tankstation dat vroeger in het gebied gevestigd was. Een deel van de bodem werd daarom in 1985 tot 2 meter diepte gesaneerd. Dit was nodig voor de bouw van het appartementencomplex Winiaherne aan de Smidsbuurt, op de hoek van de Hollanderdijk en de Schrans.

Bij de sanering bleef onder het straatdek echter vies grondwater achter, dat ‘niet mobiel’ is. ,,Daar vormt het geen risico’’, zegt Fijke van Berkom van de gemeente. Reden tot sanering ziet de gemeente dan ook niet. Van Berkom wijst erop dat een groot deel van de binnenstad ernstig vervuilde grond bevat.

Nieuws

menu