Geplaagde Vlietzone krijgt een tweede coffeeshop

Het pand Noordvliet 13. Hier zou coffeeshop Smokey zich willen vestigen. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

In de Vlietzone komt waarschijnlijk een tweede coffeeshop. Coffeeshop Smokey uit de Nieuwesteeg wil zich vestigen op de plek waar nu nog de Resko Bar zit. De aanvraag is op 2 augustus bij de gemeente binnengekomen. Op 21 augustus heeft de gemeente de aanvraag gepubliceerd in de Huis aan Huis. Het gaat om een zogenaamd ‘voorgenomen besluit om een exploitatievergunning en gedoogverklaring te verlenen’.
Lees meer over
Leeuwarden

De kans dat de coffeeshop daadwerkelijk verhuist naar de Vlietzone is heel groot. De aanvraag voldoet namelijk aan de eisen die de gemeenteraad heeft vastgesteld. En dat betekent dat de gemeente de aanvraag eigenlijk niet kan weigeren. ‘De burgemeester is voornemens de vergunning te verlenen’ staat dan ook te lezen in de bekendmaking van de gemeente.

Uitgebreid

Tot juni vorig jaar mochten coffeeshops zich in Leeuwarden alleen binnen de grachten vestigen. De enige coffeeshop die al op het Vliet zat, kreeg een uitzonderingspositie. Maar door een beleidswijziging in juni 2018 werd het gebied waarin coffeeshops een vergunning konden krijgen, uitgebreid. Sindsdien is het maximumaantal coffeeshops voor de Vlietzone vastgesteld op twee. Omdat er ook al een horecabestemming op het pand Noordvliet 13 zit, is er geen enkele belemmering voor de verhuizing van coffeeshop Smokey naar de Vlietzone.

Ontkenning

Opmerkelijk is wel dat de afdeling voorlichting van de gemeente Leeuwarden dinsdagmiddag stellig ontkende dat er überhaupt een aanvraag voor een coffeeshop in de Vlietzone was gedaan. Nadat de gemeente werd ‘geconfronteerd’ met de eigen bekendmaking in de Huis aan Huis van 21 augustus, werd even later alsnog bevestigd dat er inderdaad een vergunningsprocedure loopt. De voorlichter in kwestie stelde achteraf dat ze de vraag niet correct beantwoord had.

Procedurele fout?

Een ander saillant detail is dat de gemeente Leeuwarden in de vergunningsaanvraag een procedurele fout lijkt te hebben gemaakt. De aanvraag voor de coffeeshop is wel geplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in de Huis aan Huis, maar niet op de website overheid.nl . Op die site horen dit soort aanvragen gepubliceerd te worden. De gemeente Leeuwarden kon de procedurele fout dinsdag niet bevestigen.

Diverse bronnen melden de Leeuwarder Courant dat de procedure daarom mogelijk opnieuw moet worden opgestart. De formele bezwaartermijn is intussen op 18 september verstreken. Ook dit kon de gemeente Leeuwarden - ondanks dat de vragen over de vergunningsaanvraag al op maandagmiddag waren gesteld - niet bevestigen.

Een ander opvallend detail is dat er op overheid.nl wel melding gedaan wordt van de vergunningverlening voor het plaatsen van een afvalcontainer voor bouwafval op het adres Noordvliet 13. Die container mocht daar staan van 20 september tot en met 25 oktober. Maar volgens een bewoner van Noordvliet 15 heeft die er nooit gestaan.

‘Van de zotte’

De stichting Vlietvaardig - een nieuwe stichting die de belangen van de wijk behartigt - is niet blij met de komst van een coffeeshop naar de wijk. ,,Wij gaan zeker bezwaar indienen. Het is van de zotte dat er een coffeeshop bijkomt met alle problemen die er hier al spelen.”

Sinds deze zomer is een deel van de Vlietzone tot overlastgebied verklaard door de gemeente. Aanleiding was de overlast rond hulpverlener Strong ID. Maar die overlast is niet het enige dat speelt in de wijk. Een groot deel van de huizen is in handen van huisjesmelkers, er is een concentratie van hulpinstellingen in het gebied, veel kamers en appartementen in de wijk worden bewoond door jongeren die begeleid worden of onder toezicht staan en delen van de wijk bieden een verwaarloosde aanblik.

Lees ook | Vlietzone: ‘Alleen blijvende aandacht gemeente gaat werken’

Geen reactie

Wijkwethouder Hein de Haan verklaarde dinsdagavond dat hij niet op de hoogte was van de aanvraag voor een vergunning voor een coffeeshop in de Vlietzone. ,,Ik moet dit uitzoeken.”

De eigenaren van coffeeshop Smokey waren telefonisch niet bereikbaar. De eigenaar van het pand aan het Noordvliet reageerde niet op schriftelijke vragen van de Leeuwarder Courant.

In het Cambuurstadion is woensdagavond een bijeenkomst over de problemen in de Vlietzone. Bewoners, zorgverleners en de gemeenteraad gaan dan met elkaar in gesprek.

Lees alle verhalen over de Vlietzone in het dossier.

Nieuws

Meest gelezen